Зінаїда Бакум
Зінаїда Бакум
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене ccjournals.eu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. степеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика …
ЗП Бакум
592009
Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназіїї: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02
ЗП Бакум
Кривий Ріг – Київ, 2009
592009
Теоретико-методично засади навчання фонетики української мови в гімназії
ЗП Бакум
Кривий Ріг: Видавничий дім 2, 337, 2008
592008
Сучасна українська літературна мова: навчальний посібник/[Караман СО, Караман ОВ, МЯ Плющ та ін.; за ред. СО Карамана]
СО Караман
К.: Літера ЛТД, 2011
51*2011
Сучасна українська літературна мова: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.
ЗПБ С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ. М. І. Степаненко, О. М. Горошкіна
К.: Літера ЛТД, 2011
51*2011
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах
МІ Пентилюк, СО Караман, та ін. Караман, О. В., МІ Пентилюк
К. : Ленвіт, 2005
512005
Українська мова як іноземна: Лінгводидактичні проблеми
ЗП Бакум
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
222010
Слово Благовісті: словник-довідник фразем біблійного походження
ЖВ Колоїз, ЗП Бакум
Видавництво «ІВІ», 2002
172002
Принципи навчання фонетики української мови
ЗП Бакум
Видавничий дім, 2009
162009
Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.]
СО Караман, ОА Копусь, ВІ Тихоша, ОВ Караман, ЗП Бакум
К. : Літера ЛТД, 2013
14*2013
Текстоцентризм у сучасній системі принципів навчання української мови
ЗП Бакум
Педагогічні науки : зб. наук. праць, 85-91, 2008
132008
Ukrayinsʹka mova yak inozemna: linhvodydaktychni problemy [Ukrainian language as a foreign language: linguo-didactic problems.]
Z Bakum
Filolohichni studiyi. Naukovyy visnyk Kryvorizʹkoho svoho pedahohichnoho …, 2010
102010
Елементи фоностилістики на уроках словесності
ЗП Бакум, ЛМ Бойко
Українська мова і література в школі, 2-4, 2006
92006
Практикум з методики навчання української мови
МІ Пентилюк, СО Караман, ЗП Бакум, МІ Пентилюк
К. : Ленвіт, 2003
9*2003
Навчання лексики в курсі української мови як іноземної
ЗП Бакум, СО Караман
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
82011
Модернізація методів навчання української мови
ЗП Бакум
Складні питання вузівського курсу української мови : зб. наук. праць, 6-10, 2002
82002
Педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих дизайнеров одежды
ЗП Бакум, ЛВ Сапрыкина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
6*2014
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах: модульний курс : посібник для студентів педагогічних університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ГО М., КС О., КО В.
К. : Ленвіт, 2011
62011
Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності
ТП Бабенко
Інноваційний потенціал світової науки–ХХІ сторіччя: матеріали Тридцять …, 2015
52015
Mining engineers training in context of innovative system of Ukraine
Z Bakum, V Tkachuk
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20