Анатолій Шевцов, Анатолий Шевцов, Anatolii Shevtsov
Анатолій Шевцов, Анатолий Шевцов, Anatolii Shevtsov
Verified email at db.niss.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України
АІ Шевцов
Стратегічні пріоритети, 2, 2007
402007
Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення
АІ Шевцов, МГ Земляний, АЗ Дорошкевич
Дніпропетровськ: Пороги, 2002
322002
Розвиток венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс]
А Шевцов, Р Боднарчук, О Гриненко
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/Monitor/june2009/6. htm, 0
25
Enerhetychna bezpeka Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia [Ukraine’s energy security strategy and mechanisms]
AI Shevtsov, M Zemlyanyy, A Doroshevych, V Barannik
Dnipropetrovsk: Porohy, 2002
22*2002
Основні питання політики розвитку електроенергетичної галузі України/Аналітична доповідь
АІ Шевцов, ВО Бараннік, МГ Земляний, ТВ Ряузова
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м …, 2011
182011
Енергетика України на шляху до європейської інтеграції
А Шевцов, В Земляний, Микола, Вербинський, Д Алла
NISS, 2004
17*2004
Актуальні проблеми економіки України в контексті світової фінансової кризи
АІ Шевцов, ГІ Мечніков
Стратегічні пріоритети, 10, 2009
162009
Сутність енергетичної безпеки країни та чинники, що на неї впливають
ЮА Свірчевська
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (2), 2014
152014
Реформування системи цивільного захисту населення відповідно до завдань європейської та євроатлантичної інтеграції
А Шевцов, О Їжак
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/Monitor/mart2009/3. htm, 2009
142009
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в Україні у світлі нових європейських ініціатив [Електронний ресурс]/А
А Шевцов, МГ Земляний, Т Ряузова
Шевцов, М. Земляний, Т. Ряузова/Регіональний філіал НІСД у м …, 2008
142008
Євроатлантична інтеграція України: військовополітичні аспекти/[Т. Брежнєва, О. Іжак, А. Шевцов]
Т Брежнєва, О Їжак
Дніпропетровськ: Пороги, 46, 2003
14*2003
Диверсифікація постачання газу в Україну. Бажання та реалії: Аналітична записка
АІ Шевцов, МГ Земляний, ВВ Вербинський, ТВ Ряузова
Національний інститут стратегічних досліджень.–Режим доступу: http://www. db …, 0
14
Енергетична безпека України. Стратегiя та механiзми забезпечення
АI Шевцов, МГ Земляний, АЗ Дорошевич, ВО Бараннiк
132002
Концепція (основи державної політики) енергетичної безпеки України у 2010-2014 рр.(проект)/МГ Земляний, АІ Шевцов [Електронний ресурс]/Національний інститут стратегічних …
МГ Земляний
Режим доступу: http://www. db. niss. gov. ua/docs/energy/ConceptEnPol. pdf, 0
12
Економічне зростання в Україні та пошук ключової ланки майбутнього розвитку
АІ Шевцов, Н Щербакова
Актуальні проблеми економіки, 37-46, 2002
112002
Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми та перспективи. Аналітична доповідь
АІ Шевцов, В Бараннік, МРТ Земляний
Дніпропетровськ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2014
102014
Performances and application perspectives of air heat recovery turbine units
VV Romanov, SN Movchan, VN Chobenko, OS Kucherenko, ...
Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air 44007, 121-133, 2010
102010
Стан та перспективи реформування системи теплозабезпечення в Україні
АІ Шевцов, ВО Бараннік, МГ Земляний, ТВ Ряузова
АІ Шевцов, ВО Бараннік, МГ Земляний, ТВ Ряузова//Д.–2010.–66 с, 2010
102010
Регіональна енергетична політика України: цілі та шляхи реалізації
ВВ Вербицький, МГ Земляний
Дніпропетровськ: Нац. ін-т стратег. досліджень, 2003
102003
Міжнародна інтеграція оборонно-промислового комплексу України: стан і проблеми розвитку
АІ Шевцов, РВ Боднарчук
Стратегічна панорама, 119-127, 2000
92000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20