Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник
ВО Романишин, ЮМ Уманців
К.: Атіка 480, 2005
602005
Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії
ЮМ Уманців
Фінанси України, 73-85, 2009
502009
Механізм економічної політики: Навчальний посібник
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло, ВІ Косик
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010
432010
Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми
А Гальчинський
Економічна теорія, 5-16, 2012
342012
Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки
Ю Уманців
Вісник Національного банку України, 60-64, 2006
282006
Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі: монографія
ЮМ Уманців
К.: ННЦ ІАЕ 407, 2012
272012
Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації
ЮМ Уманців
Фінанси України, 95-106, 2009
262009
Макроекономічні аспекти державних закупівель
НБ Ткаченко, ЮМ Уманців
Фінанси України, 82-88, 2009
252009
Формування української моделі корпоративного управління
Ю Уманців
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dibpp, 2009
212009
Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII–XX століть
А Герасименко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 102-114, 2009
202009
Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації
Ю Уманців
Банківська справа, 55-71, 2008
192008
Офшорне підприємництво у сучасній економіці: монографія
ЮМ Уманців, ЮА Швед
К.: Атіка, 2004
192004
Ринок кондитерських виробів України
І Лазебна
Товари і ринки, 67-76, 2011
162011
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
142011
Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів
Ю Уманців, В Ємець
Вісник НБУ, 32-39, 2009
142009
Концентрація капіталу: сутність та основні форми реалізації
АГ Герасименко
Фінанси України, 116-123, 2005
142005
Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки: монографія
АГ Герасименко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014
132014
Корпоративні структури у системі економічних відносин
Ю Уманців
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 13-25, 2011
132011
Фінансово-промислові групи у структурі сучасної економіки
Ю Уманців, Г Уманців
Підприємництво, господарство і право, 104-108, 2001
132001
Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору
ЮМ Уманців
Фінанси України, 88-100, 2006
122006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20