Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Центральний банк і грошово-кредитна політика
ВО Романишин, ЮМ Уманців, ЮМ Уманців
К.: Атіка, 408, 2005
642005
Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії
ЮМ Уманців
Фінанси України, 73-85, 2009
462009
Механізм економічної політики: Навчальний посібник
ЮМ Уманців
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010
372010
Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми
АС Гальчинський
Економічна теорія, 5-16, 2012
302012
Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації
ЮМ Уманців
Фінанси України, 95-106, 2009
252009
Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі: монографія
ЮМ Уманців
К.: ННЦ ІАЕ 407, 2012
242012
Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки
Ю Уманців
Вісник Національного банку України, 60-64, 2006
242006
Макроекономічні аспекти державних закупівель
НБ Ткаченко, ЮМ Уманців
Фінанси України, 82-88, 2009
212009
Формування української моделі корпоративного управління
ЮМ Уманців
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dibpp, 2009
202009
Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації
Ю Уманців
Банківська справа, 55-71, 2008
202008
Офшорне підприємництво у сучасній економіці. Монографія
ЮМ Уманців, ЮА Швед
К.: Атіка, 2004
182004
Ринок кондитерських виробів України
І Лазебна
Товари і ринки, 67-76, 2011
162011
Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII–XX століть
А Герасименко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 102-114, 2009
152009
Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів
Ю Уманців, В Ємець
Вісник НБУ, 32-39, 2009
142009
Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору
ЮМ Уманців
Фінанси України, 88-100, 2006
142006
Фінансово-промислові групи у структурі сучасної економіки
Ю Уманців, Г Уманців
Підприємництво, господарство і право, 104-108, 2001
132001
Концентрація капіталу: сутність та основні форми реалізації
АГ Герасименко
Фінанси України, 116-123, 2005
122005
Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки
АГ Герасименко, ЗР КОРОТКИЙ, Н НОВИЗНА
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014
102014
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
102011
Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання: підручник
АГ Герасименко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20