Yana Movchan, Яна Мовчан (ORCID:0000-0003-2240-1537)
Yana Movchan, Яна Мовчан (ORCID:0000-0003-2240-1537)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-особистісна адаптованість як складова лідерського потенціалу студентів
Я Мовчан
Теорія і практика управління соціальними системами, 68-75, 2017
52017
Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ТВ Гура, ОА Ігнатюк, СМ Резнік, ...
ФОП Мезіна, 2017
42017
Дослідження мотиваційно-ціннісного компоненту професійної соціалізації студентів інженерних спеціальностей
ЯО Мовчан
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 152-162, 2018
32018
Психологические особенности деятельности специалистов по информационным технологиям с учетом системного подхода
БИ Фурманец, ЯА Мовчан
22014
Структура професійної соціалізації студентів інженерних спеціальностей
МЯ Олександрівна
Вісник національного університету оборони України, 187-191, 2015
1*2015
Психологія програмування–актуальне питання в сучасній науці
ЯО Мовчан
НТУ" ХПІ", 2013
12013
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТ-НЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЯА Мовчан, ЕА Бондаренко
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ…, 0
1
Гендерна психологія
ЖБ Богдан, ЯО Мовчан
Друкарня Мадрид, 2021
2021
Формирование навыков решения конфликтов у студенческих лидеров
НВ Подбуцкая, ЯА Мовчан, ОО Ачкасова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Конспект лекцій, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу" Експериментальна психологія"
ІЄ Штученко, ЯО Мовчан
2019
Критерії та показники готовності до соціальної взаємодії у майбутній професійній діяльності студентів технічного профілю
КО Фалько, ЯО Мовчан
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу" Психологія сім'ї"
ГВ Попова, ВВ Шаполова, ЯО Мовчан
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні рекомендації до дисципліни" Етнопсихологія"
НВ Підбуцька, ЯО Мовчан, ГВ Попова, ВВ Шаполова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Методичні рекомендації до дисципліни" Психологія творчості"
ТВ Гура, ЯО Мовчан, ГВ Попова, ВВ Шаполова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MOTIVATIONAL AND VALUE SPHERE OF FUTURE ENGINEERS AS FACTORS OF DEVELOPING THEIR LEADERSHIP POTENTIAL
ЯО Мовчан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні…, 2017
2017
Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх інженерів як фактор розвитку їх лідерського потенціалу
ЯО Мовчан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні…, 2017
2017
Ответственность–первая ступень на пути к лидерству
ЯА Мовчан, АВ Катасонова
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Особенности развития лидерского потенциала у будущих инженеров
ЯА Мовчан
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Проблема розвитку креативності та творчого потенціалу особистості
МЯ Олександрівна
Харківський осінній марафон психотехнологій, 248, 2017
2017
Развитие лидерского потенциала будущих инженеров
ЯА Мовчан
Абай атындағы ҚазҰПУ, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20