Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова
завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Юридична природа публічних послуг
ІВ Венедіктова
Вісн. Харків. нац. ун-ту, 88-91, 2009
852009
Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві: монографія
ІВ Венедіктова
Київ: Юрінком Інтер, 2014
772014
Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві
ІВ Венедіктова
Дисертація на здобуття наук. ступ. докт. юрид. наук. Спеціальність 12.00.03, 2014
772014
Методологічні засади охоронюваних законом інтересів у приватному праві: монографія
ІВ Венедіктова
Х.: Нове слово 260, 2011
592011
Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні
ІВ Венедіктова
Цивільне право і цивільний процес, 2003
432003
Категорія охоронюваного законом інтересу в цивільному праві України
І Венедіктова
Приватне право, 146-158, 2013
232013
Цивільно-правовий захист та охорона авторського права
ІВ Венедіктова, ОВ Розгон
Форум права, 24-29, 2007
202007
Правова природа медичних послуг
ІВ Венедіктова
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 44-48, 2014
172014
До питання про поняття юридичної особи публічного права
ВІ Борисова, ЛВ Винар, ІВ Венедіктова, АС Довгерт, ВМ Зубар, ...
15*2015
Методологічні підходи до співвідношення понять"інтерес" і "потреба" при визначенні юридичної категорії "охоронюваний законом інтерес"
ІВ Венедіктова
Вісник Академії правових наук України, 129-137, 2011
152011
Співвідношення суб’єктивного права і законного інтересу в цивільному праві
ІВ Венедіктова
Право і безпека, 110-113, 2005
142005
Цивільно-правові способи захисту охоронюваних законом інтересів
ІВ Венедіктова
Форум права, http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11vivozi.pdf23, 121-126, 2011
122011
Публічні послуги в медичній сфері
ІВ Венедіктова
Медичне право, 7-14, 2009
102009
Щодо перспектив детермінації послуг
ІВ Венедіктова
Проблеми цивільного права та процесу: Міжнар. наук.-практ. конф., присв. пам …, 2009
82009
Сучасний словник цивільно-правових термінів
ІВ Венедіктова
Харків: "Страйд", 2005
8*2005
Окремі аспекти захисту законних інтересів у праві інтелектуальної власності
ІВ Венедіктова
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2014
72014
Ознаки охоронюваного законом інтересу в цивільному праві
ІВ Венедіктова
URL: http://pravoznavec. com. ua/period/article/4576/% B2, 2012
72012
Співвідношення категорій охорони і захисту охоронюваних законом інтересів
ІВ Венедіктова
Право України, 192-199, 2011
72011
Реалізація охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах
ІВ Венедіктова
Право України, 78-84, 2012
62012
Реалізація і захист інтересів осіб у репродуктивних правовідносинах
ІВ Венедіктова
Юридична Україна, 46-50, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20