Петрушов Василь Володимирович
Петрушов Василь Володимирович
Украина, г.Харьков,Украинский университет железнодорожного транспорта, ф-т управления процессами
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення управління потоками у транспортному вузлі за допомогою апарату нечітких нейронних мереж
ПВ Долгополов, ВВ Петрушов
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3 (37)), 40-42, 2009
62009
Проблема удосконалення роботи сортувальної станції у залізничному вузлі
РМЄ Петрушов В.В.
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2005
5*2005
До питання про створення адаптивної системи управління роботою вузла
МІ Данько, ВВ Петрушов
УкрДАЗТ, зб. наукових праць, 2004
52004
Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції
ВВ Петрушов, НВ Бочило
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
3*2015
Оптимізація порожніх вагонопотоків з використанням математичного апарату задач на графах
ПВВ Долгополов П.В.
Збырник наукових праць, ДонІЗТ, 14-19, 2008
32008
Застосування апарату нечітких нейронних мереж для моделювання системи управління роботою залізничного вузла
ОВ Лаврухін, ВВ Петрушов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2006
22006
ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА
ЛОВ Петрушов, ВВ
Збірник праць ДонІЗТ, 13-17, 2006
2*2006
Перспективи розвитку швидкісного руху у міжнародному сполученні для України. Досвід інших країн у створенні швидкісних пасажирських перевезень
ВВ Якименко, ВВ Петрушов
ScienceRise 10 (2 (15)), 2015
12015
Удосконалення роботи контейнерного терміналу на станції Харків–Ліски та розрахунок його переробної спроможності
ВВ Петрушов, ГЮ Погребна
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
12014
Проблеми інтермодальних перевезень в Україні
ВВ Петрушов, МО Кривцун
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Аналіз існуючих концепцій прийняття оптимальних рішень персоналом структур та підрозділів залізниць
ВВ Петрушов
12012
Increase of ef ciency of railway junction with application of intelligent model module of railway station
VV Petrushov, ER Zaruba, LI Poganyuk, EO Rutskaya, MS Martynov
Metallurgical and Mining Industry, 36-41, 2017
2017
Удосконалення управління вантажопотоками в інтермодальному сполученні за допомогою ГЕРТ-мереж
ВВ Петрушов, МВ Осипов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
2016
Prospects of high-speed traffic development on international routes to ukraine. an experience of other countries in establishing high-speed passenger traffic
ВВ Якименко, ВВ Петрушов
ScienceRise 10 (2 (15)), 32-34, 2015
2015
Перспективи організації мережі мультимодальних терміналів на території України
ВВ Петрушов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
2013
Проблеми інтермодальних перевезень в Україні
МО Кривцун, ВВ Петрушов
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2013
2013
Удосконалення роботи комплексу" вхідні дільниці–парк приймання"
ВВ Петрушов
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 23-27, 2013
2013
Удосконалення технології роботи з місцевими вагонами на сортувальній станції Х
ДАО Петрушов В.В.
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 145-148, 2012
2012
Збільшення пропусконої спроможності на дільниці Помічна - Колосівка за допо-могою введення поїздів вагою 7000 т
МАІ Петрушов В.В.
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 86-89, 2010
2010
Використання методів гібрідних мереж для моделювання процесу управління вагонопотоками у залізничному вузлі
ВВ Петрушов
Вісник економіки транспорту і промисловості, 64-64, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20