Подписаться
Микола Польовий
Микола Польовий
ДонНУ імені Василя Стуса, кафедра політології та державного управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Політичні процеси: теорія та практика моделювання: монографія
МА Польовий
Одеса: Фенікс, 2011
332011
Simulation Modeling of Political Instability and Maydan of 2013/2014 in Ukraine
P Nick
European Journal of Transformation Studies 2 (suppl. 1.), P.22-33., 2014
72014
Нейросетевая модель развития теоретической историографии
НА Полевой
История и математика: Анализ и моделирование социально-исторических …, 2007
72007
Системно-синергетична експланація біфуркації політичного процесу в країнах Північної Африки та Близького Сходу на початку 2011 року.
МА Польовий, M Polevoj, МА Полевой
62011
Системні характеристики політичного процесу
МА Польовий, НА Полевой, N Polevoj
52010
Нелинейная теоретическая модель политического процесса
НА Полевой
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 260-265, 2011
42011
Основные характеристики имитационной нейросетевой модели развития теории истории
НА Полевой
Круг идей: Алгоритмы и технологии исторической информатики: Труды IX конф …, 2005
42005
Базові характеристики нейромережевої моделі гуманітарного пізнання
МА Польовий
Актуальні проблеми політики, 75-82, 2003
32003
Основні риси розвитку циклічних уявлень про історичний процес в російській і світовій історіографії
МА Польовий
Наукові праці Одеської національної юридичної академії 1, 314-322, 2002
32002
дЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИфІКАцІї ПРОгНОЗУ ЗАгРОЗ ПОЛІТИчНІй сТАБІЛЬНОсТІ В УКРАїНІ дО 2030 р.
МА Польовий
Актуальні проблеми політики, 200-209, 2017
22017
Forecasting the dynamics of the potential of international migrations by 2050
M Polovyi
The Polish Migration Review, 72-84, 2017
22017
Сутність політичного процесу з точки зору параметричної загальної теорії систем.
МА Польовий, НА Полевой, N Polevoj
22011
Деякі проблеми нейромережевого моделювання процесів міжнародного співробітництва
МА Польовий, НА Полевой
Одеса: Юридична література, 2016
12016
Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі
МА Польовий
Актуальні проблеми політики, 122-129, 2015
12015
Джерела сучасного політичного тероризму в демократичних країнах
М Польовий
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 319-327, 2014
12014
Методологічні аспекти побудови моделей політичних процесів
МА Польовий
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Історія. Філософія …, 2011
12011
Сучасні методи моделювання політичних процесів: теорія та практика застосування
МА Польовий, НА Полевой, MA Polyovyy
12011
Комп'ютерне картографування у вивченні політичних процесів.
N Polevoj, МА Польовий, НА Полевой
1*2011
Методологічні аспекти побудови моделей політичних процесів
МА Польовий
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Історія. Філософія …, 2011
12011
Деякі теоретичні засади модельного вивчення політичних процесів
МА Польовий
Держава і право, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20