Лариса Лісогор Larisa Lisogor Лариса Лисогор
Лариса Лісогор Larisa Lisogor Лариса Лисогор
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
Verified email at idss.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна Україна 2020
колективна монографія
457*2015
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3812003
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
263*2007
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
242*2008
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
203*2010
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
колектив авторів
К: Основи, 2007
187*2007
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
ІДСД НАН України, Держкомстат України, 2006
177*2006
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
коллективная моногрфия
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
162*2012
Населення України. Трудова еміграція в Україні
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ, 2010
120*2010
Донбас і Крим: ціна повернення
колективна монографія
Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
113*2015
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
99*2012
Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь
ЕМ Лібанова, ОМ Гладун, ЛС Лісогор
С Лісогор [та ін.].–К,–2013.–51с, 2013
95*2013
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
національна доповідь
К.: НВЦ НБУВ, 2009
80*2009
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2014
74*2014
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колектив авторів
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН, 2010
69*2010
Конкурентність ринку праці: механізми реалізації:[монографія]
ЛС Лісогор
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ, 2005
622005
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
колектив авторів
Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2007
582007
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
ДП Богиня, Г Куликов, В Шамота, Л Лісогор, Л Долгова
К.: Інститут економіки НАНУ, 2001
492001
Формування ринку праці в Україні:[монографія]
ЛС Лісогор
К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003
422003
Новий курс: реформи в Україні 2010–2015
Н доповідь
НВЦ НБУВ, 2010
40*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20