Лариса Лісогор Larisa Lisogor Лариса Лисогор
Лариса Лісогор Larisa Lisogor Лариса Лисогор
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
Підтверджена електронна адреса в idss.org.ua
НазваПосиланняРік
Соціально-трудові відносини: теорія і практіка регулювання: монографія
АМ Колот
KNEU, 2004
3432004
Інноваційна Україна 2020
колективна монографія
288*2015
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
263*2007
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
223*2008
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
187*2010
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
колектив авторів
К: Основи, 2007
173*2007
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
ІДСД НАН України, Держкомстат України, 2006
169*2006
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
коллективная моногрфия
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
129*2012
Населення України. Трудова еміграція в Україні
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ, 2010
113*2010
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
колектив авторів
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень, 2012
87*2012
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
національна доповідь
К.: НВЦ НБУВ, 2009
78*2009
Вимірювання якості життя в Україні: аналітична доповідь
ЕМ Лібанова, ОМ Гладун, ЛС Лісогор
ЕМ Лібанова–К, 2013
72*2013
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації
колектив авторів
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН, 2010
65*2010
Донбас і Крим: ціна повернення
колективна монографія
Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
64*2015
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2014
63*2014
Конкурентність ринку праці: механізми реалізації:[монографія]
ЛС Лісогор
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ, 2005
572005
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
колектив авторів
Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2007
542007
Новий курс: реформи в Україні 2010–2015
Н доповідь
НВЦ НБУВ, 2010
43*2010
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
ДП Богиня, Г Куликов, В Шамота, Л Лісогор, Л Долгова
К.: Інститут економіки НАНУ, 2001
422001
Формування ринку праці в Україні:[монографія]
ЛС Лісогор
К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003
412003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20