Підписатись
Олександр Наумов, Oleksandr Naumov, Aleksandr Naumov
Олександр Наумов, Oleksandr Naumov, Aleksandr Naumov
Підтверджена електронна адреса в npp.nau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний механізм розвитку підприємств у історичному досвіді ринкових трансформацій
ВМ Поленчук, ОБ Наумов
Економічні інновації, 2011
492011
Розвиток текстильної промисловості та її сировинної бази
ОБ Наумов
Херсон: Олдиплюс, 2004
372004
Визначення економічної ефективності виробництва за узагальнюючими показниками
ОБ Наумов
Економіка АПК 5, 39-42, 2000
372000
Інституційні детермінанти й стратегічні напрямки економічного розвитку національного господарства
ІБ Жиляєв, ОБ Наумов, ЛМ Наумова
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 89-95, 2016
31*2016
Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі
ІЮ Гришова, ОБ Наумов, ОО Давидюк
Український журнал прикладної економіки, 36-49, 2016
242016
Механізм державно-приватного партнерства як інструмент стабілізації інвестиційного процесу
ОБ Наумов, СС Стоянова-Коваль
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 98-105, 2016
222016
Фінансовий механізм підприємства в умовах ринкових трансформацій
ВМ Поленчук, ОБ Наумов
Економічні інновації, 229-238, 2012
222012
Стратегія розвитку сировинної бази текстильної промисловості
ОБ Наумов
Наумов ОБ–Херсон: Олді-плюс, 2005
202005
Technique of Assessing Future Managers’ Leadership Qualities in Modern Socio-Cultural Environment
SSY Naumov O. B., Kovalenko O. M.
Science and Education, 126-132, 2017
17*2017
Strategic vectors of state regulation of agro-industrial production: tools and methods of consolidation of development resources
OB Naumov, LM Naumova
Sci Notes Inst Legis Verkhovna Rada Ukraine 4, 93-100, 2017
172017
Модель організаційно-економічного механізму логістичної системи підприємства
АС Мохненко, ОБ Наумов, ОО Чмут
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2023
142023
Comparative studies of self-organizing algorithms for forecasting economic parameters
V Lytvynenko, O Kryvoruchko, I Lurie, N Savina, O Naumov, M Voronenko
International Journal of Modern Education and Computer Science 12 (6), 1-15, 2020
142020
Організація виробництва та первинної обробки вовни у місцях сировинної бази
ОБ Наумов
08.06 01/ОБ Наумов.–К.: НАУ, 2000.–22 с, 2000
142000
Dynamic bayesian networks application for evaluating the investment projects effectiveness
V Lytvynenko, O Naumov, M Voronenko, J Krejci, L Naumova, ...
International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making …, 2020
132020
Стратегічні вектори державного регулювання агропромислового виробництва: інструменти та методи консолідації ресурсів розвитку
ОБ Наумов, ЛМ Наумова
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 93-100, 2017
132017
The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine
DLI Naumov A.B., Panyuk T.P.
Науковий вісник Полісся 1 (1(9)), С. 55-62, 2017
132017
Assessing the possibility of a country's economic growth using dynamic bayesian network models
V Lytvynenko, D Nikytenko, M Voronenko, N Savina, O Naumov
2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2020
122020
Проблеми і перспективи розвитку суднобудування в Україні
ОБ Наумов, ДВ Пашко
Культура народов Причерноморья, 2009
122009
The mechanism of public-private partnership as an instrument for stabilizing the investment process.
OB Naumov, SS Stoianova Koval
Scienti ic notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of …, 2016
112016
Institutional determinants and strategic directions of economic development of the national economy
OB Naumov, L Naumova
Sci Notes Inst Legis Verkhovna Rada Ukraine 5, 89-95, 2016
102016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20