Олександр Наумов, Oleksandr Naumov, Aleksandr Naumov
Олександр Наумов, Oleksandr Naumov, Aleksandr Naumov
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в ndifp.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний механізм розвитку підприємств у історичному досвіді ринкових трансформацій
ВМ Поленчук, ОБ Наумов
Економічні інновації, 2011
402011
Розвиток текстильної промисловості та її сировинної бази
ОБ Наумов
ОБ Наумов–Херсон.–2004.–395 с, 2004
342004
Інституційні детермінанти й стратегічні напрямки економічного розвитку національного господарства
ІБ Жиляєв, ОБ Наумов, ЛМ Наумова
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 89-95, 2016
232016
Визначення економічної ефективності виробництва за узагальнюючими показниками
ОБ Наумов
Економіка АПК, 39-42, 2000
222000
Стратегія розвитку сировинної бази текстильної промисловості
ОБ Наумов
Наумов ОБ–Херсон: Олді-плюс, 2005
212005
Фінансовий механізм підприємства в умовах ринкових трансформацій
ВМ Поленчук, ОБ Наумов
Економічні інновації, 2012
202012
Механізм державно-приватного партнерства як інструмент стабілізації інвестиційного процесу
ОБ Наумов, СС Стоянова-Коваль
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 98-105, 2016
192016
Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі
ІЮ Гришова, ОБ Наумов, ОО Давидюк
Український журнал прикладної економіки, 36-49, 2016
182016
Strategic vectors of state regulation of agro-industrial production: tools and methods of consolidation of development resources
OB Naumov, LM Naumova
Sci Notes Inst Legis Verkhovna Rada Ukraine 4, 93-100, 2017
142017
Організація виробництва та первинної обробки вовни у місцях сировинної бази
ОБ Наумов
08.06 01/ОБ Наумов.–К.: НАУ, 2000.–22 с, 2000
132000
The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine
DLI Naumov A.B., Panyuk T.P.
Науковий вісник Полісся 1 (1(9)), С. 55-62, 2017
12*2017
Kapitalizatsia brendu yak instrument maksymizatsii rynkovoyi vartosti biznesu [The capitalization of the brand as a tool for maximizing business value]
IY Gryshova, TS Shabatura, OB Naumov
Naukoviy vіsnik Polіssya–Scientific bulletin of Polissia 3 (6), 168-175, 2016
122016
Стратегічні вектори державного регулювання агропромислового виробництва: інструменти та методи консолідації ресурсів розвитку
OB Naumov, LM Naumova
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2017
112017
Проблеми і перспективи розвитку суднобудування в Україні
ОБ Наумов, ДВ Пашко
Культура народов Причерноморья, 2009
102009
Institutional determinants and strategic directions of economic development of the national economy
OB Naumov, L Naumova
Sci Notes Inst Legis Verkhovna Rada Ukraine 5, 89-95, 2016
92016
Концепція регіональної інвестиційної програми Херсонської області
О Наумов, І Бігун
Економіка України, 28-33, 2004
92004
Instytutsiyni determinanty y stratehichni napryamky ekonomichnoho rozvytku natsional'noho hospodarstva
IB Zhylyayev, OB Naumov, LM Naumova
Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 5, 89-95, 2016
82016
The mechanism of public-private partnership as an instrument for stabilizing the investment process.
OB Naumov, SS Stoianova Koval
Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of …, 2016
72016
Методологічні контури державного регулювання розвитку та безпеки соціально-економічних систем
OB Naumov, SS Stoyanova-Koval
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2017
62017
The capitalization of the brand as a tool for maximizing business value [The capitalization of the brand as a tool for maximizing business value]
IY Gryshova, TS Shabatura, OB Naumov
Naukoviy vіsnik Polіssya–Scientific bulletin of Polissia 6, 168-175, 2016
62016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20