Александр Васильевич Сидорчук
Александр Васильевич Сидорчук
Национальный научный центр
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізми державного управління: сутність і зміст
РМ Рудніцька, ОГ Сидорчук, ОМ Стельмах
Львів: ЛРІДУ НАДУ 28, 2005
2172005
Інженерія машинних систем
ОВ Сидорчук
Монографія, 2007
512007
Соціальний капітал: теорія і практика: монографія
МД Лесечко, ОГ Сидорчук
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010
452010
Ідентифікація конфігурації парку комбайнів у проектах систем централізованого збирання ранніх зернових культур
ЛЛ Сидорчук
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13. 22 «Управління проектами та програмами, 2008
422008
Сутність та зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування
РМ Рудніцька, ОГ Сидорчук
Публічне управління: теорія та практика, 50-60, 2014
332014
Об утилизации полимерных отходов как комплексе инновационных проектов
СИ Бухкало, АВ Сериков, ОИ Ольховская, НЕ Твердохлебова, ДС Рева, ...
НТУ" ХПИ", 2012
282012
Особливості планування проектів та програм аграрного виробництва
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ПВ Шолудько
Матер. VІ Міжн. конф. Управління проектами: стан та перспективи.–Миколаїв …, 2010
242010
Фінансування медичного забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв’язання
ВВ Рудень, ОМ Сидорчук
Фінанси України, 25-34, 2007
222007
Управління виробничо-технологічним ризиком у проектах збирання цукрових буряків
ВС Спічак
212010
Імітаційна модель роботи зернозбирального комбайна впродовж сезону
О Сидорчук, В Тимочко, Є Ціп
Вісник ЛДАУ: агроінженерні дослідження, 17-26, 2001
212001
Стан системи охорони здоров’я населення у країні з ринковими перетвореннями: проблеми та шляхи вирішення
ВВ Рудень, ОМ Сидорчук, ТГ Гутор
Новости медицины и фармации, 26-28, 2007
202007
Перспективні напрямки технологій та розробки машин для приготування і піднімання лляної трести
В Залужний, ОВ Сидорчук, ЮО Проценко
Техніка АПК 4, 4, 2004
202004
Передумови запровадження обов’язкового медичного страхування
ВВ Рудень, ОМ Сидорчук
Фінанси України, 71-78, 2006
182006
Механізми формування соціального капіталу: державноуправлінський аспект
ОГ Сидорчук
з держ. упр.: спец. 25.00. 02/ОГ Сидорчук, 2007
172007
Інженерний менеджмент: системотехніка виробництва: навч. посіб.
ОВ Сидорчук, СР Сенчук
Львів: Львів. ДАУ, 2006
172006
Методологія управління виробничо-технологічним ризиком на підставі статистичного імітаційного моделювання робіт у проектах
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ВС Спічак, ТД Гуцол, ОВ Зеленський
«Технологический центр», 2013
162013
Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р
В Кульчицький, О Сидорчук
Право України, 125-128, 2003
142003
Iнженерiя машинних систем: монографiя
ОВ Сидорчук
132007
Технологічні вимоги механізованого процесу в рослинництві до темпів ремонту машин
ОВ Сидорчук
Підвищення організаційно-технічного рівня ремонтно-відновних процесів в АПК …, 1990
131990
Iдентифiкацiя конфiгурацiї парку комбайнiв у проектах систем централiзованого збирання раннiх зернових культур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец …
ЛЛ Сидорчук
122008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20