Александр Васильевич Сидорчук
Александр Васильевич Сидорчук
Национальный научный центр
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізми державного управління: сутність і зміст
РМ Рудніцька, ОГ Сидорчук, ОМ Стельмах
Львів: ЛРІДУ НАДУ 28, 2005
2392005
Соціальний капітал: теорія і практика: монографія
МД Лесечко, ОГ Сидорчук
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010
442010
Сутність та зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування
РМ Рудніцька, ОГ Сидорчук
Публічне управління: теорія та практика, 50-60, 2014
362014
Об утилизации полимерных отходов как комплексе инновационных проектов
СИ Бухкало, АВ Сериков, ОИ Ольховская, НЕ Твердохлебова, ДС Рева, ...
НТУ" ХПИ", 2012
352012
Ідентифікація конфігурації парку комбайнів у проектах систем централізованого збирання ранніх зернових культур
ЛЛ Сидорчук
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13. 22 «Управління проектами та програмами, 2008
292008
Інженерія машинних систем: монографія
ОВ Сидорчук
К.: ННЦ «ІМЕСГ» УААН, 2007
282007
Фінансування медичного забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв’язання
ВВ Рудень, ОМ Сидорчук
Фінанси України, 25-34, 2007
242007
Інженерія машинних систем
ОВ Сидорчук
Монографія, 2007
222007
Стан системи охорони здоров’я населення у країні з ринковими перетвореннями: проблеми та шляхи вирішення
ВВ Рудень, ОМ Сидорчук, ТГ Гутор
Новости медицины и фармации, 26-28, 2007
202007
Перспективні напрямки технологій та розробки машин для приготування і піднімання лляної трести
В Залужний, ОВ Сидорчук, ЮО Проценко
Техніка АПК 4, 4, 2004
202004
Передумови запровадження обов’язкового медичного страхування
ВВ Рудень, ОМ Сидорчук
Фінанси України, 71-78, 2006
192006
Управління виробничо-технологічним ризиком у проектах збирання цукрових буряків
ВС Спічак
182010
Механізми формування соціального капіталу: державноуправлінський аспект
ОГ Сидорчук
з держ. упр.: спец. 25.00. 02/ОГ Сидорчук, 2007
182007
Особливості планування проектів та програм аграрного виробництва
ОВ Сидорчук, АМ Тригуба, ПВ Шолудько
Матер. VІ Міжн. конф. Управління проектами: стан та перспективи.–Миколаїв …, 2010
162010
Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р
В Кульчицький, О Сидорчук
Право України, 125-128, 2003
162003
Методологія управління виробничо-технологічним ризиком на підставі статистичного імітаційного моделювання робіт у проектах
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ВС Спічак, ТД Гуцол, ОВ Зеленський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (10 (61)), 2013
152013
Імітаційна модель роботи зернозбирального комбайна впродовж сезону
О Сидорчук, В Тимочко, Є Ціп
Вісник ЛДАУ: агроінженерні дослідження, 17-26, 2001
142001
Iнженерiя машинних систем: монографiя
ОВ Сидорчук
132007
Інженерний менеджмент: системотехніка виробництва: навч. посіб.
ОВ Сидорчук, СР Сенчук
Львів: Львів. ДАУ, 2006
132006
Iдентифiкацiя конфiгурацiї парку комбайнiв у проектах систем централiзованого збирання раннiх зернових культур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец …
ЛЛ Сидорчук
122008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20