Підписатись
Юрій Чентуков / Yurii Chentukov
Юрій Чентуков / Yurii Chentukov
Маріупольський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mdu.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтеграція України у світовий простір на прикладі металургійної галузі Донецького регіону
Ю Чентуков
Економіст.–2005.–No6, 60-63, 2005
92005
Розвиток чорної металургії України в умовах кризи
ЮІ Чентуков
Економіка промисловості, 82-86, 2011
72011
Інтеграційні процеси та глобальні регіони
О Булатова, Ю Чентуков, І Чентуков
Журнал європейської економіки 17 (3), 297-309, 2018
52018
Стратегії інтеграції крупних промислових комплексів в умовах глобалізації: Монографія
ЮІ Чентуков
ДонНУ, 2010
52010
Розвиток північноамериканської моделі інтеграції: континентальний та трансконтинентальний напрями
ОВ Булатова, Ю Чентуков
22015
Міжнародна економіка: навчальне електронне видання
КВ Балабанов, ОВ Булатова, Ю Чентуков
22013
Особливості формування глобального інноваційного простору
ЮІ ЧЕНТУКОВ
Науковий вісник Дипломатичної академії України. Реструктуризація глобального …, 2012
22012
Особливості розвитку міжнародного науково-технічного обміну в сучасних умовах
ЮІ Чентуков
Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні …, 2012
22012
Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції: колективна монографія
ОВ Булатова, НВ Балабанова, ОА Беззубченко, ОВ Захарова, ...
12017
Многосторонняя торговая система: проблемы гармонизации механизма многостороннего и регионального регулирования торгово-экономических отношений
Ю Чентуков, ЕВ Булатова
Управленческое консультирование, 2015
12015
Валютний курс і валютна політика: вплив на розвиток міжнародних економічних відносин
ЮІ Чентуков
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 108-113, 2012
12012
Досвід промислової стратегії країн Європейського Союзу
ЮІ Чентуков
Культура народов Причерноморья, 2012
12012
Валютный курс и валютная политика: влияние на развитие международных экономических отношений
Ю Чентуков
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 2012
12012
Технологія і технологічний прогрес як головний ресурс сучасного економічного розвитку
ЮІ Чентуков
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
12011
Сценарії утворення вартісних вигід для промислових корпорацій при використанні операцій злиттів та поглинань
А Граф, Д Далтон, Д Депамфіліс, Б Джонсон, А Кей, Д Кінг, ЯВ Кудря, ...
Європейський вектор економічного розвитку, 81, 2018
2018
Стратегічна інтеграція підприємств як нова парадигма організаційного розвитку промислових комплексів.
ЮІ Чентуков
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 1 (5 (50)), 2014
2014
Основні засади регіоналізації світового господарства
ОВ Булатова, Ю Чентуков
2014
Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції: колективна монографія
ОВ Булатова, НВ Балабанова, ОА Беззубченко, ОВ Захарова, ...
2014
Основні засади регіоналізації світового господарства
ЮІ Чентуков, ОВ Булатова
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2014
2014
РОЗВИТОК БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ЮІ Чентуков
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20