Наталія Кобзар
Наталія Кобзар
НФаУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Застосування стандартизованих методів поточного і підсумкового контролю теоретичних знань і практичних умінь у форматі Болонського процесу
ОБ Кобзар, В Івасюк, Н Кобзар
Нові технології навчання.—2007.—Вип 46, 3-10, 2007
62007
Методи синтезу та фармакологічні властивості анілідів 4-бром-та 4, 6-дибром-2-карбоксисукцинанілових кислот
НП Кобзар, СГ Ісаєв, ОВ Хрущова, ДО Мамедова, ОІ Павлій, ...
12011
Синтез, будова та біологічна активність бром-і сульфамоїлзаміщених орто-хлорбензойних, NR-антранілових кислот та їх похідних
НП Кобзарь, НП Кобзар
12008
Кількісний аналіз нових біологічно активних похідних N-фенілантранілових та мефенамової кислот методом двофазного титрування
НП Кобзар, СГ Ісаев, ОМ Свєчнікова, ОО Павлій, ТА Костіна, ВА Ханін
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2006
12006
Фармацевтична хімія: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спец.«Фармація» для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2»
ЛО Перехода, СГ Таран, ІА Сич, ЗГ Єрьоміна, НП Кобзар, ...
2020
Вивчення нaпрямку реaкцiї брoмувaння хiнoлiн-4-oнoвих гетероциклів
ВО Зубков, ВА Зубков, ЛО Гріневич, ЛА Гриневич, НП Кобзар, ...
2019
Контроль якості екстемпоральних лікарських засобів в аптеці№ 308
АС Ананко, НП Кобзар, НП Кобзарь
НФаУ, 2018
2018
Розробка методів аналізу сірки в лікарській формі аптечного виготовлення
НП Кобзар, СГ Таран, ОВ Кізь, АК Шибка, НП Кобзарь, ОВ Кизь, ...
2018
Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобувачів вищої освіти ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету
ВА Георгіянц, ЛО Перехода, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, СГ Таран, ...
2017
Застосування ізопропілового естеру 3-(2-метил-4-оксо-1, 4-дигідрохінолін-3іл) пропанової кислоти як засобу гемостатичної дії
ВО Зубков, ВА Зубков, НИ Рущак, ЛМ Малоштан, ЛН Малоштан, ...
2017
Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по фармацевтической химии
ЛО Перехода, ЗГ Еремина, ИА Сыч, НП Кобзарь, ММ Сулейман, ...
2017
Журнал для лабораторных работ по фармацевтической химии. Модуль 1
ЛО Перехода, СГ Таран, ЗГ Еремина, НЛ Березнякова, ОВ Кизь, ...
2017
Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії Модуль 3, 4
ЛО Перехода, СГ Таран, ЗГ Єрьоміна, ЛА Перехода, ЗГ Еремина, ...
2017
Синтез 2-меркапто-5-(R)-1, 3, 4-тиадиазолов как базовых блоков для получения новых БАВ
ИВ Сыч, ІА Сич, ЗГ Еремина, ЗГ Єрьоміна, НП Кобзарь, НП Кобзар, ...
2017
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фармацевтичної хімії
ЛО Перехода, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ЛА Перехода, ЗГ Еремина, ИА Сыч, ...
2017
Пошук потенційних засобів метаболічної дії серед 2, 5-дизаміщених похідних 1, 3, 4-тіадіазолу
ЛО Перехода, ІА Сич, СГ Таран, НП Кобзар, ОВ Кізь, ЛА Перехода, ...
2017
Дослідження протигрибкової активності заміщених 9-аміноакридинію 3-нітроантранілатів
ВД Яременко, ОМ Сергієнко, ВВ Друговіна, НП Кобзар, ЕМ Сергиенко, ...
2016
Розробка методу кількісного визначення анілідів метоксизаміщених 2-карбоксисукцинанілових кислот методом двофазного титрування
АО Девяткіна, ОМ Свєчнікова, ВВ Друговіна, НП Кобзар, АА Девяткина, ...
2016
Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів: Метод. реком. для студ. V курсу спец.«Технологія парфумерно-косметичних засобів»
ІС Гриценко, СГ Таран, ВВ Друговіна, ОМ Сергієнко, НП Кобзар, ...
НФаУ, 2016
2016
Кислотно-основні властивості заміщених 5, 7-дихлор-9-гідразиноакридину
АО Девяткіна, АА Девяткина, ОМ Свєчнікова, ЕН Свечникова, ...
НФаУ, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20