Петко Ігор Валентинович
Петко Ігор Валентинович
Київський національний університет технологій та дизайну
Verified email at knutd.com.ua - Homepage
TitleCited byYear
Гідро-та гідроабразивна обробка: теорія, технологія та обладнання: Навч. посібник
ОФ Саленко, ІВ Петко, ОВ Третьяков
К.: ІЗМН, 1999
71999
Визначення впливу напружень та деформацій на якість з’єднань із натягом
ВМ Павленко, ІВ Петко, ДБ Головко
Вісник КНУТД, 34-40, 2007
62007
Підвищення якості з’єднань з натягом, складених з використанням деформуючого протягування
ІВ Петко, ВМ Павленко
Процеси механічної обробки в машинобудуванні: Зб. наук. пр./Відпов. ред. ГМ …, 2007
52007
Заявл. 26.12. 07; Опубл. 10.08. 2008
ВМ Павленко, ІВ Петко
Бюл, 2008
42008
Нормування пластичних деформацій валу поза зоною контакту в з'єднаннях з натягом
ВМ Павленко, ІВ Петко, МП Галушка
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
32010
Нормування пластичних деформацій валу поза зоною контакту в з'єднаннях з натягом
ВМ Павленко, ІВ Петко, МП Галушка
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
32010
Дослідження впливу конструктивних параметрів устаткування на продуктивність гідроабразивного розрізання
ЮВ Клапцов, ІВ Петко, ІВ Панасюк
Вісник Хмельницького національного університету, 25-28, 2007
32007
Основи електропобутової техніки: навчальний посібник
ІВ Петко
ІВ Петко, ОП Бурмістенков, ТЯ Біла–К.: КНУТД, 2013
22013
Визначення якісних характеристик з’єднань з натягом складених з пластичною проміжною втулкою
ВМ Павленко, ІВ Петко
ВІСНИК Хмельницького національного університету, 145-150, 2008
22008
Визначення основних параметрів гідрорізального устаткування для розкрою матеріалів на основі хлоропренового каучуку
ЮВ Клапцов, ІВ Панасюк, ІВ Петко
Вісник Хмельницького національного університету, 44-47, 2006
22006
Визначення впливу конструктивних та технологічних факторів на якість відпирання білизни в автоматичних пральних машинах
ІВ Петко, ТЯ Біла, ВВ Стаценко
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, 208-210, 2013
12013
Визначення конструктивних параметрів струменеформуючого пристрою
ЮВ Клапцов, ІВ Панасюк, ІВ Петко
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, 115-118, 2013
12013
Аналіз методів аналітичного дослідження формування високошвидкісних гідро-та гідроабразивних струменів
ЮВ Клапцов, ІВ Петко, ІВ Панасюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
12010
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ГІДРОАБРАЗИВНОГО СТРУМЕНЯ З МАТЕРІАЛОМ, ЩО РОЗРІЗАЄТЬСЯ
ЮВ Клапцов, ІВ ПЕТКО, ІВ ПАНАСЮК
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, 52, 0
1
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН
ІЮ Альшин, ТІ Кулік, ОЗ Гладчук, АД Чагін, ІВ Петко, ТЯ Біла, ...
2019
Дослідження взаємодії обичайки та гребенів барабану з оброблюваним матеріалом під час обертання барабану з підвищеною швидкістю
ОЮ Воляник, ІВ Петко
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 32-36, 2019
2019
Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності з’єднань з гарантованим натягом
ІВ Петко, ТЯ Біла
Технології та дизайн, 2019
2019
INTENSIFICATION OF MECHANICAL INFLUENCE AT PROCESSING TEXTILE MATERIAL IN A DRUM WASHING MACHINE
О Воляник, І Петко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2018
2018
Зміст випуску № 4 (29) 2018
ДВ Васильковський, НА Цимбал, ОВ Калюжний, ДС Люлька, ...
2018
Удосконалення конструкції побутового кондиціонера з метою підвищення ефективності технологічного процесу
ЄД Барко, ІВ Петко
Технології та дизайн, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20