Скляр Георгій Павлович
Скляр Георгій Павлович
ВНЗУ "Полтаський університет економіки і торгівлі", кафедра ТГБ
Verified email at uccu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації в перехідній економіці: монографія
ГП Скляр
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008
442008
Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його вдосконалення в умовах перехідної економіки
ГП Скляр, ОО Педик
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
212010
Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів
ГП Скляр, ЮВ Карпенко
Економічний вісник Донбасу, 39, 2015
152015
Сталий розвиток сфери туризму на засадах партнерства
ГП Скляр, НМ Карпенко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
92015
СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
ГП Скляр, ЛВ Дробиш, ЛІ Вишневецька
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2021
82021
Економічна сутність та закономірності розвитку ринку туристичних послуг в Україні
ГП Скляр
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
72014
Феномен кооперації
ГП Скляр
Полтава:“ІнтерГрафіка, 2004
52004
Тенденції розвитку ринку рафінованої соняшникової олії в Україні
АО Наторіна
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2021
42021
Свідомий розвиток партнерства у сфері туризму в умовах глобалізації
ГП Скляр
Вісник Хмельницького національного університету, 142-145, 2014
22014
Дослідження складу економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації
ВВ Сирветник-Царій
Маркетинг і менеджмент інновацій, 250-258, 2014
22014
Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти
ГП Скляр, НМ Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 53, 2012
22012
Проблеми формування соціального капіталу підприємств торгівлі споживчої коопераціїI
ГП Скляр, НВ Мокєрова
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
22010
Генезис постнекласичного прикладного туристичного знання: онтологічні виклики практичного розуму
ГП Скляр
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
12019
Сучасна онтологія туризму: джерела і концепти (Чернівецько-полтавський діалог)
Г Скляр, В Животенко
Кифяк Василь Федорович, 2017
12017
Вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства
Е Соколова, Г Скляр
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2016
12016
Свідомий розвиток партнерства у сфері туризму в умовах модернізації економіки
ГП Скляр
Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства: монографія …, 2015
12015
Партнерство в структурі відносин сталого розвитку сфери туризму
ГП Скляр
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
12014
Методологічні особливості дослідження відносин соціального капіталу спілок споживчих товариств у сфері туризму
ГП Скляр, НВ Мокєрова
Науковий вісник ПУЕТ. Економічні науки.–2015.–1 (56).–С, 19-24, 2013
12013
Розвиток сільського зеленого туризму регіону та особливості його інвестування
ГП Скляр, ІВ Литовченко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2013
12013
Страхування і перестрахування ризиків суб’єктів зеленого туризму як необхідна умова його розвитку
ГП Скляр, ІВ Фисун
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20