Follow
Паславська Оксана Віталіївна / Паславская Оксана Витальевна /  Paslavska Oksana
Паславська Оксана Віталіївна / Паславская Оксана Витальевна / Paslavska Oksana
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація роботи студентів на інтерактивних заняттях з вищої математики
ІВ Хом’юк, ОВ Салієва
Збірник наукових праць за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової …, 2017
22017
Підвищення ефективності механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора»
ЖП Дусанюк, ОВ Дерібо, СВ Репінський, ОВ Паславська, ...
Вісник машинобудування та транспорту, 28-38, 2017
12017
Характеристики мехатронного приводу під час просторового руху маніпулятора.
ЛГ Козлов, СВ Репінський, ОВ Паславська, ОВ Піонткевич
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2017
12017
Математичне моделювання статичної характеристики мехатронного гідроприводу маніпулятора з частотно-керованим електродвигуном
ОВ Паславська, ЛГ Козлов, СВ Репінський
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Математична модель мехатронного гідроприводу маніпулятора з частотним керуванням асинхронного електродвигуна
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ОВ Паславська, ММ Мошноріз, ...
Вісник машинобудування та транспорту 9 (1), 107-114, 2019
2019
Імітаційне моделювання статики мехатронного гідроприводу маніпулятора з частотно-керованим електродвигуном
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ОВ Паславська
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
Структура мехатронного приводу маніпулятора з частотним керуванням приводного асинхронного електродвигуна
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ОВ Паславська
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Мехатронний привод залізничного гідроманіпулятора з частотним керуванням приводного асинхронного електродвигуна
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ОВ Паславська, АА Бартецький, ...
Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура …, 2018
2018
Математична модель централізованої гідросистеми, чутливої до навантаження
МП Коріненко, О Паславська, Р Басистюк
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в …, 2017
2017
Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів
ЖП Дусанюк, ОВ Дерібо, СВ Репінський, ОВ Паславська, АВ Дерибо, ...
ВНТУ, 2017
2017
Система керування приводом стаціонарного кран-маніпулятора
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ОВ Паславська, СВ Репинский, ...
XVІІI Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка …, 2017
2017
Про можливість підвищення ККД агрегату регульований насос-електродвигун
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ЮА Бурєнніков, ОВ Паславська, ...
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості …, 2017
2017
Аналіз впливу факторів процесу різання на точність обробки за допомогою математичного планування експерименту
ЖП Дусанюк, СВ Репінський, ОВ Паславська, АВ Курилець, МІ Устич
ВНТУ, 2017
2017
Аналітичне оцінювання ККД об’ємного насоса з частотно-керованим приводним електродвигуном
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ЮА Бурєнніков, ОВ Паславська
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
Імітаційне дослідження гідравлічного приводу поступального руху з довгою напірною гідролінією
ОВ Дерібо, ЖП Дусанюк, СВ Репінський, ОВ Паславська, ...
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 85-92, 2017
2017
Енергозбереження в гідроприводах машин шляхом використання адаптивних цифрових регуляторів
СВ Репінський, ЛГ Козлов, ЮА Бурєнніков, ОВ Паславська, ...
ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро-та пневмоприводи машин …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16