Арсен Зінченко
Арсен Зінченко
професор історії, Науково-дослідний інститут українознавства, Київ
Підтверджена електронна адреса в ndiu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII–першій половині ХІХ ст
АЛ Зінченко
К.: ОП “Білоцерківська друкарня, 1994
231994
Визволитися вірою. Життя і діяння митрополита Василя Липківського/Арсен Зінченко
А Зінченко
К.: Дніпро, 1997
171997
Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу. Навчальний посібник
А Зінченко
Вінниця: Нова книга, 2002
152002
л. Історія дипломатії: від давнини до нового часу/АЛ Зінченко
А Зінченко
К.: Проза, 2005
72005
Акти візитації монастирів і костьолів XVIII–першої половини XIX століття, як історичне джерело
АЛ Зінченко
Подільська старовина: Зб. наук. пр./Відп. ред. ВА Косаківський.–Вінниця, 205-211, 1993
71993
Чи була відокремлена церква від держави у 20-ті роки?
АЛ Зінченко
Український історичний журнал, 104-114, 1992
71992
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви
ПМ Кралюк, ОЄ Лисенко, ГМ Надтока, АЛ Зінченко
42005
З історії селянського руху на Правобережній Україні у XVIII–першій половині XIX ст.
АЛ Зінченко
Укр. іст. журн, 37-40, 1991
41991
Поділля: навчальний посібник з історї рідного краю для 5-9 класів
АЛ Зінченко
РВЦ" Проза", 1998
21998
Документи з історії парафіяльного церковного землеволодіння на Брацлавщині
кінця XVIII – першої чверти ХІХ століть
(на матеріалах села Парпурівці Вінницького повіту)
ПО Зінченко Арсен
Краєзнавство, 95 – 119, 2016
12016
Переклади богослужбової літератури українською мовою у 1919—1921 рр.
А Зінченко
Українознавство, 147-156, 2016
12016
Українська спільнота як об’єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка
А Зінченко
Українознавство, 12-22, 2015
12015
Життя і служіння Митрополита Василя Липківського
З Арсен
2017
Особливості більшовицького окупаційного режиму в Україні
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 …, 2017
2017
Діяльність та інтелектуальна спадщина українських дисидентів і правозахисників при вивченні суспільних процесів в Україні на уроках історії та української літератури
З Арсен
Історія в рідній Україні, 6 – 13, 2017
2017
Візитаційні протоколи та метричні книги руських парохій Брацлавщини у вивченні польсько-українського мовного помежів’я в другій половині XVIII ст.
ГВ Зінченко Арсен
Україна – Польща: історичне сусідство. Матеріали міжнародної наукової …, 2017
2017
Дегуманізація соціяльних відносин і «гуманітарна» політика правлячих груп Донецького краю
З Арсен
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2017
2017
Дегуманізація соціяльних відносин і «гуманітарна» політика правлячих груп Донецького краю
З Арсен
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2017
2017
Рецензія на монографію: Оксіюк Оксана. Життя після окупації: побут киян 1943 – 1945 рр. – К.: Дуліби, 2017. – 176 с.
ГО Зінченко Арсен
Український історичний журнал, 208 – 209, 2017
2017
Рецензія на збірник документів і матеріалів «Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940 - 2015): Збірник документів і матеріалів. 2-ге вид. /Упор. О. Г. Бажан та ин …
ГО Зінченко Арсен
Український історичний журнал, 258 – 261, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20