Ihor Koval Ігор Коваль
Ihor Koval Ігор Коваль
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of nano WC alloying additions on the structure formation of TiC-5VC-18NiCr cermets
LG Bodrova, GM Kramar, OV Mul, IV Koval, VI Sushynskiy
Proceedings of the World Powder Metallurgy Congress and Exhibition, World PM…, 2010
82010
Structure Formation of Polycarbide-Based TiC-VC (NbC)-WC/nano WC Hard Alloys
L Bodrova, H Kramar, Y Kovalchuk, S Marynenko, I Koval
Boundary Field Problems and Computer Simulation 57, 35-40, 2018
32018
Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні
СЮ Мариненко, ІВ Коваль, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Bulletin of Ternopil National Technical University, 2015
32015
Relationship between the structure and properties of polycarbide based hard alloys with nano-WC addings
I Koval, L Bodrova, H Kramar, O Mul, S Marynenko
Euro PM 2014 Congress and Exhibition, 2014
32014
Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів
ІВ Коваль, В Сушинський, СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
32009
Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі ТіС–VC–HAHO WC
ІВ Коваль, ЮВ Обух, ЛГ Бодрова, БП Русин, ГМ Крамар, ...
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 72-75, 2016
12016
Effect of Sintering Temperature and the Content of Nanoscale Tungsten Carbide on the Mechanical Properties of Polycarbide Based Hard Alloys
MOV Koval I.V., Bodrova L.G., Kramar H.M.
Euro PM2015 Proceedings: Hard Materials - Processing, 4 p., 2015
12015
Дослідження процесу ущільнення сплавів системи TiC-VC-WC-NiCr при спіканні
ІВ Коваль, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського…, 2012
12012
Тверді сплави на полікарбідній основі, леговані дрібно-та нанодисперсним карбідом вольфраму
ЛГ Бодрова, ММ Прокопів, ІВ Коваль
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент–техника и технология…, 2011
12011
Influence of the nano-WC content and Sintering Temperature on the Phase Composition of Hard Alloys in the System TiC–WC–VC–NiCr
S Pukas, L Zinko, N German, R Gladyshevskii, IV Koval, L Bodrova, ...
Physics and Chemistry of Solid State 21 (3), 496-502, 2020
2020
Wear resistant hard alloys for agricultural machines elements
I Koval, L Bodrova, H Kramar, S Marynenko, Y Kovalchuk, N Kondzelko
Вісник Тернопільського національного технічного університету 98 (2), 33-39, 2020
2020
Теплоізолювання будівель матеріалами з низькою теплопровідністю
ІК Т.Кузь
VIII Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів…, 2019
2019
Теплопровідність штукатурних будівельних матеріалів
ІВК М. М. Білецький
VIII Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів…, 2019
2019
Імовірнісно-статистичний метод оцінювання впливу зусилля обкочування кулькою на мікротвердість сформованих поверхонь
ТНМ Кривий П.Д., Коваль І.В., Сеник А.А.
XVII Міжнародна науково-технічна конференція, 69-70, 2019
2019
Теплоізоляційні будівельні матеріали з місцевих технологічних відходів
КІВ Ковальчук Я.О, Крамар Г.М., Бодрова Л.Г.
Міжвузівський збірник Наукові нотатки, 165-171, 2019
2019
Effect of binder with nano Ni on mechanicalproperties of TiC based hard alloys
H Kramar, L Bodrova, Y Kovalchuk, S Marynenko, I Koval
Вісник Тернопільського національного технічного університету 91 (3), 63-69, 2018
2018
Методичний посібник та протоколи лабораторних робіт з курсу Матеріали у харчових виробництвах для студентів напряму 181 Харчові технології
ГМ Крамар, ЛГ Бодрова, ІВ Коваль
2018
Визначення кількісних характеристик мікроструктури твердих сплавів на основі ТіС автоматизованим методом
ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, СЮ Мариненко, ІВ Коваль
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2017
2017
Study guide on “Building Material Science” Part 1 “Material Science”
HM Kramar, IV Koval
ТНТУ, 2017
2017
Study guide and laboratory reports on “Technology of Structural materials and Material Science” Part 1
HM Kramar, IV Koval
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20