Олена Журавка, О.С. Журавка, Елена Журавка, Olena Zhuravka, O. Zhuravka
Олена Журавка, О.С. Журавка, Елена Журавка, Olena Zhuravka, O. Zhuravka
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, СумДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів
ЯІ Мулик
Збірник наукових праць ВНАУ, 80, 2013
292013
Фінансова безпека сучасного страхового ринку України
ТО Бочкарьова, ОС Журавка
Економіка. Фінанси. Право, 57-65, 2015
242015
Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства
ОС Журавка, ЄК Бондаренко
242012
Теоретичні основи формування страхового портфеля
ОС Журавка, ЕС Журавка
232012
Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України
ОС Журавка
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010
212010
Проблемні аспекти страхування фінансових ризиків в Україні
ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
192007
Аналіз сучасного стану страхового ринку України
ОС Журавка, АЮ Васильчук
Ефективна економіка, 2017
172017
Страхова культура як один із чинників впливу на розвиток страхування
ОС Журавка, СГ Лопатченко
Ефективна економіка, 2015
152015
Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України
ОС Журавка
Хмельницький економічний університет, 2008
132008
Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України.
ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
122009
Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства
ФО Журавка, ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
102006
Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс]
ОС Журавка
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2010_1/28_03_02. pdf, 0
7
Визначення стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку на основі SWOT-аналізу
ФО Журавка, ФА Журавка, ОС Журавка, ЕС Журавка
Тернопільський інститут агропромислового виробництва, 2012
52012
Економічний зміст понять, що характеризують страховий ринок та його структуру
ОС Журавка
Університет банківської справи Національного банку України, 2009
52009
Пруденційне регулювання страхової діяльності
ОС Журавка
НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2013
32013
Діяльність страхових брокерів на страховому ринку України
ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Розвиток інституту страхових брокерів у контексті євроінтеграційних процесів
ОС Журавка, ЕС Журавка, ЮВ Відменко, ЮВ Видменко, ЖО Кобець, ...
22018
Інвестиційне страхування життя як інноваційний фінансовий інструмент страхового ринку України
ОС Журавка
Логос, 2014
22014
Проблемні аспекти діяльності страхових посередників
ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
22010
Види страхових компаній, які функціонують на страховому ринку України
ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20