Олена Журавка, О.С. Журавка, Елена Журавка, Olena Zhuravka, O. Zhuravka
Олена Журавка, О.С. Журавка, Елена Журавка, Olena Zhuravka, O. Zhuravka
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, СумДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів
ЯІ Мулик
Збірник наукових праць ВНАУ, 195-206, 2013
252013
Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства
ОС Журавка, ЕС Журавка, ЄК Бондаренко
192012
Теоретичні основи формування страхового портфеля
ОС Журавка, ЕС Журавка
182012
Проблемні аспекти страхування фінансових ризиків в Україні
ОС Журавка, ЕС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
182007
Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України
ОС Журавка, ЕС Журавка
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010
162010
Фінансова безпека сучасного страхового ринку України
ТО Бочкарьова, ОС Журавка
Економіка. Фінанси. Право, 57-65, 2015
152015
Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України.
ОС Журавка, ЕС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
122009
Страхова культура як один із чинників впливу на розвиток страхування
ОС Журавка, СГ Лопатченко
Ефективна економіка, 2015
102015
Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства
ФО Журавка, ФА Журавка, ОС Журавка, ЕС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
102006
Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України
ОС Журавка, ЕС Журавка
Хмельницький економічний університет, 2008
92008
Аналіз сучасного стану страхового ринку України
ОС Журавка
Ефективна економіка, 2017
72017
Економічний зміст понять, що характеризують страховий ринок та його структуру
ОС Журавка, ЕС Журавка
Університет банківської справи Національного банку України, 2009
62009
Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс]
ОС Журавка
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2010_1/28_03_02. pdf, 0
6
Визначення стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку на основі SWOT-аналізу
ФО Журавка, ФА Журавка, ОС Журавка, ЕС Журавка
Тернопільський інститут агропромислового виробництва, 2012
42012
Діяльність страхових брокерів на страховому ринку України
ОС Журавка, ЕС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Інвестиційне страхування життя як інноваційний фінансовий інструмент страхового ринку України
ОС Журавка, ЕС Журавка
Логос, 2014
22014
Пруденційне регулювання страхової діяльності
ОС Журавка, ЕС Журавка
НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2013
22013
Проблемні аспекти діяльності страхових посередників
ОС Журавка, ЕС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
22010
Види страхових компаній, які функціонують на страховому ринку України
ОС Журавка, ЕС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
22009
Моніторинг фінансових ризиків на підприємстві
ОС Журавка, ЕС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20