Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.ua
TitleCited byYear
Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія
ВВ Дергачова
Донецьк: ДонДУЕТ 392, 4, 2006
322006
Глобалізація бізнесу та інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми
ВВ Дергачова
моногр./ВВ Дергачова, ОО Скибіна, 2007
262007
Облік у зарубіжних країнах
ВВ Дергачова, НЄ Скоробогатова, ЛМ Шик
навч. посіб./ВВ Дергачова, НЄ Скоробогатова, ЛМ Шик.–К.: НТУУ «КПІ, 2011
222011
Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави
В Дергачова, НН Савельєв
Економіка України, 19-28, 2010
202010
Україна в системі міжнародної конкурентоспроможності: оцінка позицій, причини і шляхи відродження
ВВ Дергачова, ТГ Шеремет
НТУУ" КПІ", 2010
162010
Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины
ВВ Дергачева
Економічний вісник НТУУ «КПІ, 15-23, 2012
142012
Трансграничное сотрудничество как основная составляющая международного научно-технического сотрудничества
ВВ Дергачева
НТУУ" КПІ", 2010
82010
Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні
ВВ Дергачова, ДВ Островерха
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
72017
Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості
ВВ Дергачова, ТВ Трихліб
НТУУ" КПІ", 2013
72013
Глобалізація та інтернаціоналізація світогосподарських зв’язків: основні виклики і перспективи розвитку
В Дергачова
Економіка України, 580, 2010
72010
Науково-методичні засади формування стійкого розвитку національної економіки
ВВ Дергачова, ОМ Тур, АН Тур
" ВТД" Університетська книга", 2009
72009
Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики
В Дергачева
Экономист, 32-36, 2006
72006
Перспективи розвитку сучасних підприємств на умовах франчайзингу
АК Костюк, ВВ Дергачова
Актуальні проблеми еономіки та управління 8 (3), 2014
62014
Логистические условия обеспечения экономической устойчивости электроэнергетики
ВВ Дергачева, ИВ Недин, ИВ Сенько
Электротехника, 27-30, 2000
62000
Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства
ВВ Дергачова, ВО Мельник
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
52017
Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки
ВВ Дергачова, ОМ Згуровський
НТУУ" КПІ", 2011
52011
Міжнародний трансфер технологій як основа розвитку підприємства в умовах адаптації до процесів глобалізації
КВ Мусіна, ВВ Дергачова
НТУУ «КПІ», 2016
42016
Econometric analysis of the structure and sustainability of Ukraine socio-economic system in the context of the economic systems theory
AZ Victoriia Dergachova, Maryna Kravchenko
Problems and Perspectives in Management 15, pp. 86-99, 2017
3*2017
Процеси економічної глобалізації в міжнародних зіставленнях
В Дергачова, О Згуровський
Журнал європейської економіки 10 (2), 132-148, 2017
32017
Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави
ВВ Дергачова, ЯО Колешня
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20