Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.ua
TitleCited byYear
Международные отношения
ЮМ Колосов, ЭС Кривчикова, ПВ Саваськов
М, 2005
842005
Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія
ВВ Дергачова
Донецьк: ДонДУЕТ 392, 4, 2006
292006
Глобалізація бізнесу та інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми
ВВ Дергачова
моногр./ВВ Дергачова, ОО Скибіна, 2007
262007
Международная экономика
ЮВ Макогон, ВС Миронов, НА Бударина
Учебное пособие./Под ред. проф. Макогона ЮВ Донецк, ИД 340, 2006
242006
Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави
В Дергачова, НН Савельєв
Економіка України, 19-28, 2010
202010
Облік у зарубіжних країнах
ВВ Дергачова, НЄ Скоробогатова, ЛМ Шик
навч. посіб./ВВ Дергачова, НЄ Скоробогатова, ЛМ Шик.–К.: НТУУ «КПІ, 2011
192011
Україна в системі міжнародної конкурентоспроможності: оцінка позицій, причини і шляхи відродження
ВВ Дергачова, ТГ Шеремет
НТУУ" КПІ", 2010
162010
Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины
ВВ Дергачева
Економічний вісник НТУУ «КПІ, 15-23, 2012
132012
Трансграничное сотрудничество как основная составляющая международного научно-технического сотрудничества
ВВ Дергачева
НТУУ" КПІ", 2010
82010
Глобалізація та інтернаціоналізація світогосподарських зв’язків: основні виклики і перспективи розвитку
В Дергачова
Економіка України, 580, 2010
72010
Науково-методичні засади формування стійкого розвитку національної економіки
ВВ Дергачова, ОМ Тур, АН Тур
" ВТД" Університетська книга", 2009
72009
Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики
В Дергачева
Экономист, 32-36, 2006
72006
Перспективи розвитку сучасних підприємств на умовах франчайзингу
АК Костюк, ВВ Дергачова
Актуальні проблеми еономіки та управління 8 (3), 2014
62014
Особливості інституційних процесів в Україні на регіональному рівні
ОС Коврига
Державне будівництво, 2008
62008
Логистические условия обеспечения экономической устойчивости электроэнергетики
ВВ Дергачева, ИВ Недин, ИВ Сенько
Электротехника, 27-30, 2000
62000
Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні
ВВ Дергачова, ДВ Островерха
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
52017
Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства
ВВ Дергачова, ВО Мельник
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
52017
Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості
ВВ Дергачова, ТВ Трихліб
НТУУ" КПІ", 2013
52013
Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки
ВВ Дергачова, ОМ Згуровський
НТУУ" КПІ", 2011
52011
Міжнародний трансфер технологій як основа розвитку підприємства в умовах адаптації до процесів глобалізації
КВ Мусіна, ВВ Дергачова
НТУУ «КПІ», 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20