Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія
ВВ Дергачова
Донецьк: ДонДУЕТ 392, 4, 2006
332006
Глобалізація бізнесу та інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми
ВВ Дергачова
моногр./ВВ Дергачова, ОО Скибіна, 2007
292007
Облік у зарубіжних країнах
ВВ Дергачова, НЄ Скоробогатова, ЛМ Шик
К.: НТУУ" КПІ, 2011
282011
Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави
В Дергачова, НН Савельєв
Економіка України, 19-28, 2010
222010
Україна в системі міжнародної конкурентоспроможності: оцінка позицій, причини і шляхи відродження
ВВ Дергачова, ТГ Шеремет
НТУУ" КПІ", 2010
162010
Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины
ВВ Дергачева
Економічний вісник НТУУ «КПІ, 15-23, 2012
152012
Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні
ВВ Дергачова, ДВ Островерха
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2017
122017
Логистические условия обеспечения экономической устойчивости электроэнергетики
ВВ Дергачева, ИВ Недин, ИВ Сенько
Электротехника, 27-30, 2000
92000
Перспективи розвитку сучасних підприємств на умовах франчайзингу
АК Костюк, ВВ Дергачова
НТУУ" КПІ", 2014
82014
Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості
ВВ Дергачова, ТВ Трихліб
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2013
82013
Глобалізація та інтернаціоналізація світогосподарських зв’язків: основні виклики і перспективи розвитку
В Дергачова
Економіка України, 580, 2010
82010
Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства
ВВ Дергачова, ВО Мельник
Актуальні проблеми економіки та управління, 2017
72017
Науково-методичні засади формування стійкого розвитку національної економіки
ВВ Дергачова, ОМ Тур
" ВТД" Університетська книга", 2009
72009
Трансграничное сотрудничество как основная составляющая международного научно-технического сотрудничества
ВВ Дергачева
НТУУ" КПІ", 2010
62010
Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики
В Дергачева
Экономист, 32-36, 2006
62006
Econometric analysis of the structure and sustainability of Ukraine socio-economic system in the context of the economic systems theory
AZ Victoriia Dergachova, Maryna Kravchenko
Problems and Perspectives in Management 15, pp. 86-99, 2017
5*2017
Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави
ВВ Дергачова, ЯО Колешня
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
52016
Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки
ВВ Дергачова, ОМ Згуровський
НТУУ" КПІ", 2011
52011
Мiжнародна конкурентоспроможнiсть нацiональної економiки в контекстi забезпечення економiчного зростання
ВВ Дергачова
52006
Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни
ВВ Дергачова, КО Кузнєцова
Бизнес Информ, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20