Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2019
1222019
Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія
ВВ Дергачова
Донецьк: ДонДУЕТ 392, 4, 2006
342006
Глобалізація бізнесу та інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми
ВВ Дергачова
моногр./ВВ Дергачова, ОО Скибіна, 2007
312007
Облік у зарубіжних країнах
ВВ Дергачова, НЄ Скоробогатова, ЛМ Шик
К.: НТУУ" КПІ, 2011
292011
Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави
В Дергачова, НН Савельєв
Економіка України, 19-28, 2010
222010
Україна в системі міжнародної конкурентоспроможності: оцінка позицій, причини і шляхи відродження
ВВ Дергачова, ТГ Шеремет
НТУУ" КПІ", 2010
182010
Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины
ВВ Дергачева
Економічний вісник НТУУ «КПІ, 15-23, 2012
152012
Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні
ВВ Дергачова, ДВ Островерха
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2017
122017
Розроблення стартап-проекту
ОА Гавриш, СО Солнцев, ВВ Дергачова, ОВ Зозульов, НВ Юдіна, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
112016
Логистические условия обеспечения экономической устойчивости электроэнергетики
ВВ Дергачева, ИВ Недин, ИВ Сенько
Электротехника, 27-30, 2000
102000
Перспективи розвитку сучасних підприємств на умовах франчайзингу
АК Костюк, ВВ Дергачова
НТУУ" КПІ", 2014
82014
Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості
ВВ Дергачова, ТВ Трихліб
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2013
82013
Глобалізація та інтернаціоналізація світогосподарських зв’язків: основні виклики і перспективи розвитку
В Дергачова
Економіка України, 580, 2010
82010
Трансграничное сотрудничество как основная составляющая международного научно-технического сотрудничества
ВВ Дергачева
НТУУ" КПІ", 2010
82010
Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства
ВВ Дергачова, ВО Мельник
Актуальні проблеми економіки та управління, 2017
72017
Науково-методичні засади формування стійкого розвитку національної економіки
ВВ Дергачова, ОМ Тур
" ВТД" Університетська книга", 2009
72009
Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави
ВВ Дергачова, ЯО Колешня
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
62016
Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки
ВВ Дергачова, ОМ Згуровський
НТУУ" КПІ", 2011
62011
Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики
В Дергачева
Экономист, 32-36, 2006
62006
Econometric analysis of the structure and sustainability of Ukraine socio-economic system in the context of the economic systems theory
AZ Victoriia Dergachova, Maryna Kravchenko
Problems and Perspectives in Management 15, pp. 86-99, 2017
5*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20