Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія
ВВ Дергачова
Донецьк: ДонДУЕТ 392, 4, 2006
332006
Глобалізація бізнесу та інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми
ВВ Дергачова
моногр./ВВ Дергачова, ОО Скибіна, 2007
282007
Облік у зарубіжних країнах
ВВ Дергачова, НЄ Скоробогатова, ЛМ Шик
К.: НТУУ" КПІ, 2011
252011
Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави
В Дергачова, НН Савельєв
Економіка України, 19-28, 2010
202010
Україна в системі міжнародної конкурентоспроможності: оцінка позицій, причини і шляхи відродження
ВВ Дергачова, ТГ Шеремет
НТУУ" КПІ", 2010
162010
Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины
ВВ Дергачева
Економічний вісник НТУУ «КПІ, 15-23, 2012
142012
Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні
ВВ Дергачова, ДВ Островерха
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2017
82017
Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості
ВВ Дергачова, ТВ Трихліб
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2013
82013
Глобалізація та інтернаціоналізація світогосподарських зв’язків: основні виклики і перспективи розвитку
В Дергачова
Економіка України, 580, 2010
82010
Перспективи розвитку сучасних підприємств на умовах франчайзингу
АК Костюк, ВВ Дергачова
НТУУ" КПІ", 2014
72014
Науково-методичні засади формування стійкого розвитку національної економіки
ВВ Дергачова, ОМ Тур
" ВТД" Університетська книга", 2009
72009
Логистические условия обеспечения экономической устойчивости электроэнергетики
ВВ Дергачева, ИВ Недин, ИВ Сенько
Электротехника, 27-30, 2000
72000
Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства
ВВ Дергачова, ВО Мельник
Актуальні проблеми економіки та управління, 2017
62017
Трансграничное сотрудничество как основная составляющая международного научно-технического сотрудничества
ВВ Дергачева
НТУУ" КПІ", 2010
62010
Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики
В Дергачева
Экономист, 32-36, 2006
62006
Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави
ВВ Дергачова, ЯО Колешня
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
52016
Глобалізаційні процеси сучасної світової економіки в контексті суспільного розвитку та економічної безпеки
ВВ Дергачова, ОМ Згуровський
НТУУ" КПІ", 2011
52011
Передумови та перспективи розвитку енергетичного ринку України
КО Кузнєцова, ВВ Дергачова
НТУУ" КПІ", 2014
42014
Становлення відновлювальної енергетики в Україні як складова економічної безпеки держави
ВВ Дергачова, ОВ Бедик
НТУУ" КПІ", 2014
42014
Econometric analysis of the structure and sustainability of Ukraine socio-economic system in the context of the economic systems theory
AZ Victoriia Dergachova, Maryna Kravchenko
Problems and Perspectives in Management 15, pp. 86-99, 2017
3*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20