Підписатись
Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
Дергачова Вікторія Вікторівна / Dergachova Viktoriia
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1702012
Глобалізація бізнесу та Інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми: монографія
ВВ Дергачова, ОО Скибіна
М. Туган Барановського. Донецьк, 2007
392007
Облік у зарубіжних країнах
ВВ Дергачова, НЄ Скоробогатова, ЛМ Шик
навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ, 255-257, 2011
352011
Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія
ВВ Дергачова
Донецьк: ДонДУЕТ 392, 4, 2006
352006
Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави
В Дергачова, М Савельєв
Економіка України, 19-28, 2010
262010
Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства
ВВ Дергачова, ЯО Колешня
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2017
242017
Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні
ВВ Дергачова, ДВ Островерха
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2017
232017
Розроблення стартап-проекту
ОА Гавриш, СО Солнцев, ВВ Дергачова, ОВ Зозульов, НВ Юдіна, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
232016
Інтелектуальна власність
ВВ Дергачова, СО Пермінова
НТУУ «КПІ», 2014
232014
Україна в системі міжнародної конкурентоспроможності: оцінка позицій, причини і шляхи відродження
ВВ Дергачова, ТГ Шеремет
Економічний вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2010
232010
Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства
ВВ Дергачова, ВО Мельник
Актуальні проблеми економіки та управління, 2017
202017
Инновационно-инвестиционная составляющая устойчивого развития энергетики Украины
ВВ Дергачева
Економічний вісник НТУУ «КПІ, 15-23, 2012
192012
Організація бізнеспроцесів в умовах цифровізації
ВВ Дергачова, ЮП Воржакова, ОІ Хлебинська
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2021
172021
Інноваційний менеджмент: теорія та практика: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОА Гавриш, ВВ Дергачова, КО Бояринова, ОВ Гук, ЖМ Жигалкевич, ...
Київ: НТУУ «КПІ, 2016
162016
Особливості формування корпоративної культури на підприємствах України
ВВ Дергачова, ГА Федірко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2018
152018
Логистические условия обеспечения экономической устойчивости электроэнергетики
ВВ Дергачева, ИВ Недин, ИВ Сенько
Электротехника, 27-30, 2000
122000
Управління персоналом як складова стратегії підприємства
ІК Ольмезова, ВВ Дергачова
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука, 2, 2021
112021
Формування конкурентних переваг підприємств в умовах різновекторної інтеграційної спрямованості
ВВ Дергачова, ТВ Трихліб
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2013
112013
Трансграничное сотрудничество как основная составляющая международного научно-технического сотрудничества
ВВ Дергачева
Економічний вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2010
112010
Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності в умовах пандемії COVID-19
ВВ Дергачова, ЮВ Рудніцька
Економіка та держава, 15-20, 2020
102020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20