Follow
Завгородня Марія Ігорівна , Mariia Zavhorodnia, Завгородняя Мария Игоревна
Завгородня Марія Ігорівна , Mariia Zavhorodnia, Завгородняя Мария Игоревна
Асистент кафедри гістології, ЗДМУ
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
КЛЕТОЧНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН
ОНС М.И.Завгородняя, Л.В.Макеева, О.С.Славчева
Морфология 10 (3), 19-23, 2016
9*2016
Морфогенетические эффекты тромбоцитов на течение раневого процесса
СОН Хитрик Алина Иосифовна, Завгородняя Мария Игоревна, Макеева Людмила ...
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 54-58, 2015
3*2015
Модернізація освітнього процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології
ВК Сирцов, СС Ключко, АІ Хитрик, МІ Завгородня, МЛ Таврог
Медична освіта, 51-53, 2015
1*2015
Досвід застосування новітніх інформаційних технологій в освітній процес кафедри гістології, цитології і ембріології ЗДМУ
ГА Зідрашко, ОГ Алієва, ВК Сирцов, ОІ Потоцька, МЛ Таврог, СС Попко, ...
Запорізький державний медичний університет, 2020
2020
СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА КОЖИ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА
МИ Завгородняя, ВВ Смагин, ЛВ Макеева, ЕГ Алиева, ОН Сулаева
Український журнал медицини, біології та спорту 5 (7), 26-29, 2017
2017
Невербальні комунікації у структурі on-line курсів
ЛВ Макєєва, МІ Завгородня, ОМ Сулаєва
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
Дидактические аспекты разработки on-line курса по цитологии с основами молекулярной биологии
ОН Сулаева, ЛВ Макеева, МИ Завгородняя, ЕГ Алиева, ГА Зидрашко, ...
Запорожский государственный медицинский университет, 2016
2016
Methodical recomendations for the organization of independent and individual extracurricular work of students" Histology of internal organs"
VK Sirtcov, ON Sulaeva, EG Aliyeva, MI Zavgorodnyaya, LV Makeyeva, ...
ЗДМУ, 2016
2016
Методичні рекомендації для організації самостійної та індивідуальної позааудиторної роботи студентів" Гістологія внутрішніх органів"
ВК Сирцов, ОМ Сулаєва, ОГ Алієва, МІ Завгородня, ЛВ Макєєва, ...
ЗДМУ, 2016
2016
Гістологія регуляторних систем
ВК Сирцов, ОМ Сулаєва, ОГ Алієва, ОІ Потоцька, ІВ Сидорова, ...
ЗДМУ, 2016
2016
Клеточные и молекулярные основы заживления ран
ЛВ Макеева, ОС Славчева, ОН Сулаева, МИ Завгородняя, ЛВ Макєєва, ...
2016
Гистология регуляторных систем
ОН Сулаева, ВК Сырцов, ЕГ Алиева, ВЮ Делий, ИА Прилуцкая, ...
ЗДМУ, 2016
2016
Методические рекомендации для организации самостоятельной и индивидуальной внеаудиторной работы студентов 2 курса медицинских факультетов" Гистология внутренних органов".
ВК Сырцов, ОН Сулаева, ЕГ Алієва, МИ Завгородняя, ЛВ Макеева, ...
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
Оглядові та проблемні статті Reviews and topical articles
ЕГ Алиева, ОН Сулаева, МИ Завгородняя, ЛВ Макеева, ОС Славчева, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14