Світлана Ганаба
Світлана Ганаба
доцент філософських дисциплін КПНУ ім. Огієнка
Підтверджена електронна адреса в kpnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики: монографія
СО Ганаба
Суми: Університетська книга, 2015
122015
Історична освіта у методологічному фокусі інтерсуб’єктивності: монографія/Світлана Ганаба
СО Ганаба
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010
82010
Творчий потенціал педагогіки трансгресії
СО Ганаба
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Niz/2012_13 …, 2014
72014
Інноваційна спрямованість освіти як філософська проблема
СО Ганаба
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць, 561-565, 2011
72011
Инновационный человек как цель современного образовательного дискурса
СА Ганаба
Социосфера, 134-140, 2013
52013
Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики
СО Ганаба
Університетська книга, 2014
32014
Навчати мисленню: епістемологічний проект Метью Ліпмана
С Ганаба
Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія, 5-11, 2013
32013
Проблема діалогу культур у контексті глобалізованого світу
СО Ганаба
Інтелект. Особистість. Цивілізація, 8, 2008
32008
Методологічний потенціал транс дисциплінарного підходу в організації змісту навчання
С Ганаба
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДОСВІДУ ТРАНСГУМАНІТАРНОСТІ В ДИДАКТИЧНО-ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.(Methodological possibilities of the experience of transhumantarish in the didactic …
С Ганаба
Наукові записки. Серія" Філософія"., 18-23, 2013
22013
Інтерсуб’єктивний характер історичного знання в контексті модернізації історичної освіти/ОС Ганаба; Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, Укр. академія політ. наук
СО Ганаба
К.: Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
22011
Філософсько-освітні ідеї Пауло Фрейре в контексті модернізації історичної освіти
С Ганаба
Проблеми дидактики історії: зб. наук. праць/Кам’янець-Подільський нац. ун-т …, 2011
22011
Образ іншого в контексті глобалізованого світу
С Ганаба
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
22010
Феномен колективної пам’яті як онтологічної засади формування національної ідентичності
С Ганаба
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2018
12018
Символічний простір міста як простір пам’яті
СО Ганаба
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 4-10, 2016
12016
Мережева взаємодія як новий вид соціальних відносин
СО Ганаба
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 33, 2015
12015
Феномен творчества: путь от хаоса к гармонии
СА Ганаба
Режим доступа: http://sociosphera. com/publication/journal/2013/3085 …, 2013
12013
Концепція глибинного спілкування Г. Батищева та її дидактично освітні імплікації
С Ганаба
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
12013
Проблема ідентичності людини в інформаційно-технологічну епоху
С Ганаба
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 66-71, 2013
12013
Людиновимірний характер освіти в контексті концепту складності
С Ганаба
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20