Володимир Федорович Заболотний / Заболотний В.Ф. / Volodymyr Zabolotnyi / Volodymyr Zabolotnyy
Володимир Федорович Заболотний / Заболотний В.Ф. / Volodymyr Zabolotnyi / Volodymyr Zabolotnyy
Професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / VSPU
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа:[монографія]/Володимир Федорович Заболотний
ВФ Заболотний
Вінниця: Едельвейс і К, 2-150, 2009
1092009
Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики
ВФ Заболотний
НПУ імені М. Драгоманова, 2010
882010
Методика навчання фізики. Загальні питання (в схемах і таблицях з мультимедійними додатками)
ВФ Заболотний
Вінниця: Едельвейс і К, 2009
172009
Впровадження мультимедіа під час вивчення методики навчання фізики
ВФ Заболотний
Освітнє середовище як методична проблема: Збірник наукових, 154, 2006
162006
Демонстраційні комп’ютерні моделі в системі засобів формування фізичних понять
ВФ Заболотний, НА Мисліцька
Вінниця: ВДПУ, 2006
162006
НАВЧАЛЬНИЙ фізичним експеримент з використанням ЦИФРОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ NOVA5000
ВФ Заболотний, АВ Лаврова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
132013
Коливання і хвилі: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з електронним представленням
БА Сусь, ВФ Заболотний, НА Мисліцька
К.: ВІТІ НТУУ “КПІ, 2009
112009
Підхід до організації і проведення шкільного навчального фізичного експерименту
АВ Лаврова, ВФ Заболотний
Інформаційні технології і засоби навчання, 57-70, 2015
102015
Електронний посібник для самостійної роботи студентів
ВФ Заболотний, НА Мислицька, БА Сусь
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2008
102008
Використання демонстраційних комп’ютерних моделей при навчанні методики вивчення хвильової оптики
ВФ Заболотний
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2006
92006
Викорис тання механічних та комп’ютерно-анімаційних моде лей при формуванні поняття електрорушійної сили
ВФ Заболотний, НА Мисліцька, БА Сусь
Наукові записки.—Випуск 60, 150-155, 2005
82005
Психолого-дидактичні аспекти реалізації принципу наступності при фор муванні наукових понять
ВФ Заболотний, НА Мисліцька
Чернігів: ЧДПУ, 94-98, 2005
82005
Дидактичні можливості використання веб-орієнтованих технологій під час навчання фізики в класах гуманітарного профілю
ВФ Заболотний, ІЮ Слободянюк, НА Мисліцька
Інформаційні технології і засоби навчання, 53-65, 2018
72018
Психолого-педагогічні аспекти організації процесу формування компетенцій в умовах інформаційного середовища
ВФ Заболотний
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2008
72008
Впровадження інформаційних технологій навчання на заняттях з методики викладання фізики
В Заболотний, Н Мисліцька, Б Сусь
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2004
72004
Методичний інструментарій учителя і викладача фізики: навч.-метод. посібник
НА Мисліцька, ВФ Заболотний
Вінниця: Нілан-ЛТД, 189, 2017
62017
Дидактичнi засади застосування мультимедiа у формуваннi методичної компетентностi майбутнiх учителiв фiзики
ВФ Заболотний
62010
Формування методично''компетентности учителя фiзики засобами мультимедiа/Володимир Федорович Заболотний
ВФ Заболотний
Вшниця:«Едельвейс i К, 2009
62009
Інформаційно-комунікативна компетентність майбутнього вчителя фізики
ВФ Заболотний
Вісник Чернігівського ДПУ ім. ТГ Шевченка.-Серія: Педагогічні науки …, 2008
62008
Проблеми створення електронного підручника
ЮА Пасічник, ВФ Заболотний
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2004
62004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20