Кафедра педагогіки та соціальної роботи
Кафедра педагогіки та соціальної роботи
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Становлення і розвиток загальної середньої освіти на Буковині (кінець ХVІІІ–початок ХХ ст.): Дис.... кандидата пед. наук: 13.00. 01/Петрюк Ірина Михайлівна
ІМ Петрюк
Івано Франківськ, 1998
141998
Запобігання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку з дистантних сімей
НІ Куб’як
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 07 «Теорія і методика виховання …, 2010
132010
Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869-1940 рр.)
ЛІ Тимчук
спец. 13.00. 01 «Педагогіка. Історія педагогіки»/ЛІ Тимчук.–Івано-Франківськ …, 2005
112005
Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики.
ТА Равлюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
52012
Соціально-педагогічні засади збереження репродуктивного здоров’я старшокласників
ЯС Мудрий
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 05 „Соціальна педагогіка‖/ЯС Мудрий, 2010
52010
Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття)
ЛІ Тимчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
32016
Сучасний стан системи соціально-педагогічної і соціальної роботи з молоддю в Німеччині
ОА Попов
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
32012
Критерії готовності майбутніх педагогів до роботи з дистантними сім’ями
НІ Куб’як
Чернівці: Рута, 2005
32005
Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича (1856-1930 рр.)
Л Платаш
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 “Загальна педагогіка та історія …, 0
3
Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників і молодших школярів.
СВ Андрійчук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2014
22014
Питання освіти дорослих у теорії позашкільної освіти (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
ЛІ Тимчук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
22013
Педагогічні ідеї та освітньо-громадська діяльність Степана Смаль-Стоцького (1859-1938 рр.)
ТВ Шоліна
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2011
22011
Проблеми освіти дорослих в історіографії світової та української педагогіки
ЛІ Тимчук
Чернівецький національний університет, Рута, 2008
22008
Соціально-педагогічна підтримка постінтернатної адаптації дітей-сиріт
Л Кобилянська
Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін …, 2007
22007
Освіта дорослих у навчальних закладах системи ліквідації неписьменності в Україні (20-30-і роки ХХ століття)
ЛІ Тимчук
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІІ (24), 73-76, 2015
12015
Становлення української школи на Буковині у 1940–1960 рр.
ІВ Ковальчук
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2013
12013
«Учительське питання» на порядку денному українських товариств Буковини (початок ХХ століття)
ВГ Звоздецька
Івано-Франківськ, 2011
12011
Суперечності розвитку українського шкільництва як детермінанти освітньо-виховної діяльності громадських організацій Буковини
ВГ Звоздецька
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010
12010
Соціальна педагогіка
ДІ Пенішкевич, ЛІ Тимчук
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010
12010
Ідеї освіти дорослих у педагогічній думці Буковини (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
ЛІ Тимчук
Чернівці: Черемош, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20