Подписаться
Оксана Олександрівна Драган / Oksana Dragan / Oksana Drahan / orcid.org/0000-0001-6431-8825
Оксана Олександрівна Драган / Oksana Dragan / Oksana Drahan / orcid.org/0000-0001-6431-8825
Білоцерківський національний аграрний університет/ Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз бюджету вітчизняних домогосподарств в посткризовий період
ОО Драган
112013
Factors of ensuring the competitiveness of Ukraine’s pig breeding production in external markets
MI Ibatullin, OM Varchenko, IV Svynous, OV Klymchuk, OO Drahan, ...
102019
Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні (ознайомча частина монографії)
ВМ Мельник, ІД Якушик, ІА Ломачинська, О Драган, ИА Ломачинская
82014
Фінансова безпека домогосподарств: поняття та сутність
ОО Драган
Формування ринкових відносин в Україн 4 (№ 8), 173 - 176, 2015
72015
Zaoshchadzhennia domohospodarstv yak dzherelo investytsii u natsionalnu ekonomiku [Household savings as a source of investment in the national economy]
OO Drahan
Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni …, 2015
52015
Organizational and economic bases of pig breeding in Ukraine
M Ibatullin, O Varchenko, I Svynous, B Khakhula, O Dragan
An official journal of the Islamic Azad University (IAU), 2019
42019
Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду
ОО Драган, СВ Бойко
ЕКОНОМIЧНИЙ ЧАСОПИС-XXI 4 (9-10), 35-38, 2016
42016
Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій у національну економіку
ОО Драган
Херсонський державний університет, 2015
42015
Organizational and economic factors for improving the sustainability of grain production in Ukraine
YS Grynchuk, KV Tkachenko, OO Drahan
Innovative economy, 5-11, 2018
32018
Individual income tax in the formation of financial resources of the enlarged government
S Boiko, O Drahan
32016
Концепции финансового поведения домохозяйств в современной экономической теории
ОА Драган
Одеський національний університет, 2012
32012
Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні
ОО Драган
Драган Оксана Олександрівна, 0
3
Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект
АС Даниленко, ОМ Варченко, ІВ Свиноус, ОА Шуст, ІВ Гончарук, ...
Київ, 2019.-288 с., 2019
22019
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В УКРАЇНІ
ЮС Гринчук, КВ Ткаченко, ОО Драган
Інноваційна економіка, 5-11, 2018
22018
Організаційно-економічні засади реалізації продукції рослинництва особистими селянськими господарствами України
ОО Драган, АВ Іщенко, ОО Варченко
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2018
22018
Проблеми і перспективи участі вітчизняних домогосподарств в операціях організованого фінансового ринку
ОО Драган
Формування ринкових відносин в Україні, 202-206, 2013
22013
Развитие розничного финансового рынка как механизма повышения финансовой активности домохозяйств в Украине
ОА Драган
Общество с ограниченной ответственностью Апробация, 2013
22013
Фінанси домогосподарства: концептуальні підходи до визначення системи управління
ОО Драган
22012
Особливості функціонування аграрних холдингових компаній в Україні
ОО Драган, ВВ Зубченко
ТОВДКС Центр, 2023
12023
Фінансова звітність як інструмент антикризового менеджменту
ОО Драган, ІО Герасименко, ВВ Зубченко, ОЮ Гаврик
Біла Церква, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20