Гонтарева Ірина Вячеславівна
Гонтарева Ірина Вячеславівна
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Управление проектами
ИВ Гонтарева, РМ Нижегородцев, ДА Новиков
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014
62*2014
Управление проектами: Учебное пособие
ИВ Гонтарева, РМ Нижегородцев, ДА Новиков
М.: ЛИБРОКОМ 384, 2013
432013
Системная эффективность предприятия: сущность, факторы, структура
ИВ Гонтарева, РМ Нижегородцев
Москва-Киров: ВСЭИ, 2012
332012
Оцінювання системної ефективності функціонування і розвитку промислових підприємств: монографія
ІВ Гонтарева
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2011
212011
СТРУКТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СИСТЕМНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВС Пономаренко, ІВ Гонтарева
Экономика развития, 86-94, 2012
152012
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ СИСТЕМНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВС Пономаренко, ІВ Гонтарева
Экономика развития, 5-8, 2011
132011
Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства: навч. посіб.
МВ Афанасьєв
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2010
112010
Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства
ІВ Гонтарева
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 133-139, 2011
102011
Управління проектами: Навчально–методичний посібник
МВ Афанасьєв, ІВ Гонтарева
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
102007
Управление проектами
ДА Новиков, РМ Нижегородцев, ИВ Гонтарева
М.: Либроком, 2009
82009
Источники формирования системной эффективности предприятия
ИВ Гонтарева
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ-2008, 96-100, 2008
82008
Семантические аспекты системной эффективности предприятия
ИВ Гонтарева
Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Ч 1, 119-126, 2008
82008
Временные факторы системной эффективности деятельности предприятия
ИВ Гонтарева
Труды Одесского политехнического университета, 216-221, 2009
72009
Соотношение экономических эффектов и эффективности
ИВ Гонтарева, АВ Дорохов
Economics & Economy 1 (1), 197-205, 2013
62013
Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку промислових підприємств: Дис… докт. екон. наук: спец. 08.00. 04 «Економіка та упр. п-вами»
ІВ Гонтарева
ХНЕУ, 2013
62013
СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВС Пономаренко, ІВ Гонтарева
Экономика развития, 71-75, 2011
62011
Умови формування та властивості системної ефективності діяльності підприємства
ІВ Гонтарева
Економіка розвитку, 79-82, 2014
52014
Семантический анализ факторов повышения эффективности развития предприятия
ИВ Гонтарева
Економіка розвитку, 71-75, 2014
52014
Категориальный аппарат оценивания эффективности развития предприятий
ИВ Гонтарева, РМ Нижегородцев
Економіка розвитку, 47-54, 2012
52012
Influence of timeliness in reproduction processes upon system efficiency of enterprise development
IV Gontareva
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 69-76, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20