Зоряна Масна
Зоряна Масна
ЛНМУ ім. Данила Галицького, кафедра оперативної хірургії з
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості вікової динаміки мінерального складу кісткової тканини в осіб зрілого віку Прикарпатського регіону
ІД Геник, ЗЗ Масна, ОО Адамович
Укр. морфол. альманах 6 (2), 86-87, 2008
122008
Закономірності розвитку кісток черепа на різних етапах морфогенезу
ІІ Бобрик, ЗЗ Масна
Вісн. морфол 12 (1), 113-115, 2006
112006
Ультраструктура ланок гемомікроциркуляторного русла в нормі та за умов експериментального цукрового діабету
ЮЯ Кривко, ЛР Матешук-Вацеба, ЗЗ Масна, ЄВ Пальтов, ХА Кирик
Вісник морфології 16 (2), 397-400, 2010
92010
Венозное русло глаза при нарушении периферического кровообращения
ИА Танчин, ЗЗ Масна
Проблемы патологии в эксперименте и клинике 13, 123, 1991
61991
Застосування променевих методів дослідження при вивченні анатомічних особливостей щелепно-лицевої ділянки
ЗЗ Масна
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 3 (1), 62-64, 2004
52004
Особливості перебудови коміркових відростків щелеп та їх співвідношення з коренями постійних зубів у віковому аспекті
ЛО Дахно, XІ Пaвлів, ЗЗ Масна, ОЗ Масна-Чала
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2014
32014
Анализ возрастной динамики изменений костной ткани альвеолярной части нижней челюсти у женщин зрелого возраста
РП Криницький, ЗЗ Масна
Probleme actuale ale morfologiei: Materialele Conferinţei ştiinţifice …, 2015
22015
Частота зустрічання різних видів прикусу в поєднанні з аномаліями положення зубів у підлітків м. Львова
ЗЗ Масна, ОЗ Масна-Чала, ХІ Павлів, ІР Ступницький
Експериментальна і клінічна медицина, 95-97, 2014
22014
Особливості щільності твердих тканин зубощелепного апарату у осіб юнацького віку, що проживають на Львівщині
X Рижук, Ю Кухлевський, З Масна
Вісник проблем біології і медицини, 138-140, 2011
22011
Застосування променевих методів при вивченні анатомічних особливостей щелепнолицевої ділянки
ЗЗ Масна, ЛО Дахно
Український морфологічний альманах 8 (3), 203, 2010
22010
Закономірності формування та розвитку твердих тканин зубощелепного апарату на різних етапах онтогенезу
ЗЗ Масна
Київ, 2005
22005
Львівська анатомічна школа. Сторінки історії
ЗЗ Масна, ЛР Матешук-Вацеба, ЮЯ Кривко
[Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького], 2017
12017
Сравнительный анализ возрастной динамики линейних размеров и показателей плотности разных участков альвеолярного отростка верхней челюсти у мужчин зрелого возраста
ЛА Дахно, ЗЗ Масна
Probleme actuale ale morfologiei: Materialele Conferinţei ştiinţifice …, 2015
12015
Анализ плотности костной ткани челюстей и твердых тканей зубов в период сменного прикуса
СЮ Чайковская, ХИ Павлив, ЗЗ Масна, ОЗ Масна-Чала, ВБ Фик
Probleme actuale ale morfologiei: Materialele Conferinţei ştiinţifice …, 2015
12015
Особливості форми коміркових і базальних дуг верхньої щелепи та їх співвідношення в осіб різної статі
LO Dakhno, ZZ Masna
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (4), 72-75, 2015
12015
Особливості вікової динаміки лінійних розмірів коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку
ЛО Дахно, ЗЗ Масна
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 105-109, 2015
12015
Аналіз щільності кісткової тканини основної та коміркової частин нижньої щелепи у віковій динаміці для осіб різної статі
Р Криницький, З Масна
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. Лікарський збірник …, 2015
12015
Вивчення анатомічних особливостей щелепно-лицевої ділянки в цифровому рентгенівському зображенні
ОЗ Масна-Чала, ЗЗ Масна, ЛО Дахно
Український морфологічний альманах, 118-119, 2011
12011
Аналіз вікової динаміки вмісту мінеральних елементів в кістковій тканині осіб Прикарпатського регіону
ІД Геник, РП Криницький, ЗЗ Масна
Український морфологічний альманах, 106-107, 2011
12011
Особенности физиологической cмены зубов
ЗЗ Масна, ЮЯ Кривко, ЮС Сафонова, УМ Галюк, ОН Мота
Морфология 133 (2), 84-84, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20