Підписатись
Віта Іванівна Клименко, Вита Ивановна Клименко, VI Klimenko, ВІ Клименко
Віта Іванівна Клименко, Вита Ивановна Клименко, VI Klimenko, ВІ Клименко
Полтавський університет економіки і торгівлі
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ваш вихід, панове, або Акторська майстерність для початківців
ВВ Клименко, ВД Буток
Київ: Таксон, 2002
162002
Стан та перспективні вектори розвитку банківської кредитної діяльності в Україні
ОВ Гасій, ВІ Клименко
Ефективна економіка, 2020
142020
Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки
ВІ Клименко
Бізнес Інформ, 277-281, 2016
62016
Cтворення саморегулівної організації кредитних спілок як передумова ефективного розвитку національної системи кредитної кооперації
ВІ Клименко
Науковий журнал" Молодий вчений", видавчний дім" Гельветика", 2015
62015
Моделювання впливу співробітництва України з країнами Митного союзу на макропоказники української економіки: аналітична записка
ЮМ Харазішвілі, ВІ Клименко
К.: НІСД, 2013
62013
Возможности игровых структур в процессе интерпретации музыкального произведения
В Клименко
Київське музикознавство, 35-46, 1999
61999
Модель фандрайзингової діяльності в Україні
АМ Соколова, ВІ Клименко
Видавництво" Еконоімчна думка", 2015
42015
Забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора національної економіки на основі потенціалу кредитних спілок
ВІ Клименко, КС Кібенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2013
32013
Розвиток кооперативних організацій в Україні: історичний аспект
ВІ Клименко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
32011
Особливості розвитку кооперативних організацій у фінансовому секторі економіки Європейських країн
ВІ Клименко
Інноваційна економіка, 2012
22012
Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин: колективна монографія
ОА Довгаль, ВВ Гончаренко, АА Пожар, ВІ Клименко
12018
Соціально-економічний вплив кооперативних організацій в Україні та світі
ВІ Клименко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
12015
Модель фандрайзинговой деятельности в Украине
А Соколова, В Клименко
Журнал европейской экономики, 80-97, 2015
12015
Вдосконалення державного регулювання кредитно-кооперативного сектору національної економіки
ВІ Клименко
Полтавська державна аграрна академія, 2015
12015
Використання досвіду Німеччини у розвитку кредитно–кооперативного сектору національної економіки
ВІ Клименко
Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2015
12015
Особливості розвитку кооперативних банків Європи
АА Пожар, ВІ Клименко
Донецьк: ДонНУЕТ, 2013
12013
Роль псевдокредитных союзов в украинском кооперативном движении
КВИ Гончаренко В. В.
Наука и кооперация: проблемы и пути развития 7, С. 65-71, 2011
12011
Проблеми іноземного інвестування підприємств споживчої кооперації
ВІ Клименко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010
12010
Підвищення оперативності оцінки повітряної обстановки та прийняття по ній рішення в радіотехнічній частині (підрозділі) з урахуванням досвіду ООС
БВ Бакуменко, ВІ Клименко, ОО Реус, АЕ Мощенко
Системи озброєння і військова техніка, 7-13, 2021
2021
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ЯК УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВІ Клименко
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20