Olha O. Zateyshikova Затейщикова Затєйщикова Ольга
Olha O. Zateyshikova Затейщикова Затєйщикова Ольга
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу
ОО Затєйщикова
Бізнес Інформ, 200-205, 2014
112014
Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства
СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка розвитку, 81-83, 2007
102007
Розвиток та використання управлінського персоналу–стратегічний підхід: монографія
ГВ Назарова
Х.: ХНЕУ, 2012
72012
Формування стратегії розвитку та використання управлінського персоналу
ОО Затєйщикова
ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00. 04/ОО Затєйщикова/НАН України, Н.-д …, 2010
52010
Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства
НВ Аграмакова, СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка та держава, 44-48, 2016
42016
Аналіз підходів до оцінки соціальної відповідальності бізнесу
ОО Затєйщикова
Вісник соціально-економічних досліджень, 189-194, 2014
32014
Обґрунтування процесу прийняття управлінських рішень
ВД Рогожин
Економіка розвитку, 54, 2010
22010
Критерії оцінки соціальної відповідальності бізнесу
ВА Вовк, ОО Затєйщикова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 13-17, 2014
12014
Этапы формирования стратегии социальной ответственности бизнеса
ОО Затєйщикова
Бизнес информ, 200-205, 2014
12014
Організаційне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу як фактор підвищення конкурентного потенціалу підприємства
ОО Затєйщикова, ДО Тишенко
ВІСНИК, 312, 2013
12013
Аналіз підходів до формування компенсаційного пакету
NV Ahramakova, SY Honcharova, OO Zatieishchykova
Вісник НУВГП. Серія" Економічні науки" 3 (75), 3-16, 2016
2016
Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень
ВО Цибульський
Економіка. Управління. Інновації, 2014
2014
Сутність та основні етапи впровадження соціальної відповідальності на підприємстві
ОО Затєйщикова
Економіка і регіон, 121-125, 2014
2014
Criteria CSR
VA Vovk, OO Zateyshikova
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
2014
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ДО Тишенко, ОО Затєйщикова
Экономика развития, 17-20, 2011
2011
Затєйщикова ОО
П УПРАВЛІНСЬКИХ
2010
Аграмакова НВ, Гончарова СЮ
ОО Затєйщикова, ЛІ Безтелесна, ВБ Василів, ОЛ Кардаш, ...
SATURDAY, MARCH 26, 2011 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ДО Тишенко, ОО Затєйщикова
Формування стратегії розвитку та використання управлінського персоналу
СЮ Гончарова, ЛА Лутай, ІА Грузіна
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19