Олена Миколаївна Мотузка
Олена Миколаївна Мотузка
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Підтверджена електронна адреса в nasoa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Статистичний аналіз доходів державного бюджету України
ОМ Мотузка
Статистика України, 23, 2015
42015
Сезонне коригування як один з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості
ЛО Ященко, ОМ Мотузка
НДІ статистичних досліджень, 2014
32014
Питання оцінювання опосередкованого впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України
ОО Васєчко, ОМ Мотузка
НАСОА, 2017
22017
Statistical Analysis of Public Budget Revenues in Ukraine
OM Motuzka
Statistics of Ukraine, 23-27, 2015
22015
Джерела інформації щодо статистики міжнародної технічної допомоги
ОМ Мотузка
ДНУ, 2009
22009
Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційного та військово-технічного співробітництва України з Азербайд-жанською Республікою
ОМ Мотузка, НА Гринчак, АГ Тарасенко
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019
12019
Перспективи розвитку сфери прямого міжнародного інвестування
ОМ Мотузка
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 74-79, 2016
12016
Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги
ОМ Мотузка
НТК статистичних досліджень, 2014
12014
Методичні вказівки до підготовки та захист кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми «Менеджмент …
ОА Іващенко, ОМ Мотузка, НА Гринчак
2020
Методичні рекомендації для підготовки до атестації здобувачів кваліфікації бакалавра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності для студентів денної та заочної форм навчання …
ОА Іващенко, ТМ Булах, ОМ Мотузка, НА Гринчак
2020
Вплив глобальної пандемії COVID-19 на статистику прямих іноземних інвестицій
ОО Васєчко, ОМ Мотузка
Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020
2020
Статистична оцінка обліку використання ресурсів в Україні
ОМ Мотузка
Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020
2020
Публічні закуівлі в Україні: платформа забезпечення транспарентності
ОМ Мотузка
Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020
2020
ЄВРОЗОНА В ЦЕНТРІ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ: РОЛЬ НІМЕЧЧИНИ
ОМ Мотузка
Житомирський державний технологічний університет, 2019
2019
Трансформація послуг ЗМІ в умовах діджиталізації економіки
ОМ Мотузка
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019
2019
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ" МАГІСТР" СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073" МЕНЕДЖМЕНТ""
ОА Іващенко, ОМ Мотузка
НАСОА, Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, 2019
2019
Статистика природного капіталу: основні принципи цифровізації даних в Україні
ТВ Кобилинська, ОМ Мотузка
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019
2019
Еколого-економічний рахунок витрат на охорону навколишнього природного середовища: досвід Нідерландів
ТВ Кобилинська, ОМ Мотузка
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019
2019
Удосконалення методологічних засад статистичного обліку витрат на охорону навколишнього природного середовища в контексті розвитку відновлювальних джерел енергії
ТВ Кобилинська, ОМ Мотузка, НО Парфенцева
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019
2019
Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” денної та заочної форм навчання
ОА Іващенко
НАСОА, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20