Follow
Olga Soroka (Olha Soroka, Ольга Вікторівна Сорока)
Olga Soroka (Olha Soroka, Ольга Вікторівна Сорока)
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій
ОВ Сорока
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
522016
Diagnostics of leadership qualities of specialists of" man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: Psychological and pedagogical approach
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
282019
Monitoring of corporate culture formation of specialists of social institutions
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
192020
Модель функціональної компетентності керівника сучасного навчально-виховного закладу
ОВ Сорока
Вісник Черкаського університету.–Черкаси, 150-156, 2009
192009
Exploring the leadership skills of pre-service social work students: Implications for social work education
N Horishna, H Slozanska, O Soroka, L Romanovska
Problems of Education in the 21st Century 77 (5), 598, 2019
172019
Арт-терапія як фактор збагачення творчості вчителя початкової школи
ОВ Сорока
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 145-151, 2012
172012
Підготовка майбутнього вчителя до інтегративного використання образотворчого мистецтва в початковій школі
ОВ Сорока
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 04 «Теорія та методика професійної освіти …, 2001
172001
Арт-терапія: теорія і практика: навчально-методичний посібник
ОВ Сорока
Тернопіль: Астон, 2014
132014
Арт-терапія в соціальній сфері: курс лекцій
ОВ Сорока
Тернопіль: ТДПУ 86, 2008
112008
Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери засобами тренінгу
С Ольга
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету …, 2017
9*2017
Арт-терапевтична компетенція як складова професійної компетентності фахівців соціальної сфери
ОВ Сорока
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
82016
Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти
S Kalaur, O Soroka
Social work and education 7 (1), 124-134, 2020
62020
Категоріальне розмежування понять «арт-терапія» і «арт-педагогіка»
О Сорока
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2013
62013
Музикотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами
О Сорока, Л Банкул
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
52013
Образотворче мистецтво й арт-терапія: порівняльний аналіз
О Сорока
Естетика і етика педагогічної дії, 144-155, 2012
52012
Адаптація студентів-першокурсників до вищого навчального закладу
ГВ Бойко, ІВ Ротарева
Персонал, 71, 2006
52006
Маркетингові дослідження: Навч. посібник—Львів: Львівська політехніка (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти),„
ЄВ Крикавський, НС Косар, ОБ Мних, ОА Сорока
Інтелект-Захід, 2004
52004
Розвиток творчої особистості молодшого школяра з використанням дискусійних інтерактивних технологій навчання
ЮВ Бондар, ЮВ Бондарь
Polska: Europejska platforma naukowa, 2020
42020
Можливості арт-терапії в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами
О Сорока
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 163-172, 2019
42019
Арт-терапія: до питання термінології
ОВ Сорока
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20