Olga Soroka (Olha Soroka, Ольга Вікторівна Сорока)
Olga Soroka (Olha Soroka, Ольга Вікторівна Сорока)
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій
ОВ Сорока
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
252016
Підготовка майбутнього вчителя до інтегративного використання образотворчого мистецтва в початковій школі
ОВ Сорока
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 04 Теорія та методика професійної освіти…, 2001
142001
Модель функціональної компетентності керівника сучасного навчально-виховного закладу
ОВ Сорока
Вісник Черкаського університету.–Черкаси, 150-156, 2009
132009
Арт-терапія як фактор збагачення творчості вчителя початкової школи
ОВ Сорока
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 145-151, 2012
102012
Арт-терапія в соціальній сфері: курс лекцій
ОВ Сорока
Тернопіль: ТДПУ 86, 2008
72008
Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери засобами тренінгу
С Ольга
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету…, 2017
5*2017
Exploring the leadership skills of pre-service social work students: Implications for social work education
N Horishna, H Slozanska, O Soroka, L Romanovska
42019
Характеристика музикотерапії як допоміжної арт-терапевтичної технології для роботи з молодшими школярами
ОВ Сорока
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер…, 2012
42012
Diagnostics of leadership qualities of specialists of" man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: Psychological and pedagogical approach
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
32019
Категоріальне розмежування понять арт-терапія і арт-педагогіка
ОВ Сорока
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у…, 2013
32013
Компетентнісний підхід у підготовці вчителя початкової школи
О Сорока
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2012
32012
The resilience approach in of socio-maladjusted supervisors rehabilitation
O Soroka, S Kalaur
Social work and education 6 (1), 61-69, 2019
22019
Зарубіжний досвід підготовки арт-терапевтів
ОВ Сорока
Видавництво УжНУ Говерла, 2015
22015
Арт-терапія як засіб корекції важковиховуваності молодших школярів–вихованців притулку для неповнолітніх
ОВ Сорока
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2011
22011
Можливості арт-терапії в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами
О Сорока
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 163-172, 2019
12019
Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності
С Калаур, О Сорока
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2019
12019
Можливості комплексних арт-терапевтичних технологій у педагогічній реабілітації дітей з особливими потребами
ОВ Сорока
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017
12017
Використання арт-терапевтичних технологій у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери
О Сорока
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО…, 2016
12016
Арт-терапевтична компетенція як складова професійної компетентності фахівців соціальної сфери
ОВ Сорока
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія…, 2016
12016
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій
ОВ Сорока
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20