Olga Soroka (Olha Soroka, Ольга Вікторівна Сорока)
Olga Soroka (Olha Soroka, Ольга Вікторівна Сорока)
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій
ОВ Сорока
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
312016
Модель функціональної компетентності керівника сучасного навчально-виховного закладу
ОВ Сорока
Вісник Черкаського університету.–Черкаси, 150-156, 2009
172009
Підготовка майбутнього вчителя до інтегративного використання образотворчого мистецтва в початковій школі
ОВ Сорока
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 04 Теорія та методика професійної освіти…, 2001
172001
Diagnostics of leadership qualities of specialists of" man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: Psychological and pedagogical approach
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
132019
Арт-терапія як фактор збагачення творчості вчителя початкової школи
ОВ Сорока
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 145-151, 2012
112012
Арт-терапія в соціальній сфері: курс лекцій
ОВ Сорока
Тернопіль: ТДПУ 86, 2008
102008
Exploring the leadership skills of pre-service social work students: Implications for social work education
N Horishna, H Slozanska, O Soroka, L Romanovska
Problems of Education in the 21st Century 77 (5), 598, 2019
72019
Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери засобами тренінгу
С Ольга
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету…, 2017
6*2017
Арт-терапія: теорія і практика: навчальнометодичний посібник
ОВ Сорока
Тернопіль: Астон, 2014
62014
Компетентнісний підхід у підготовці вчителя початкової школи
О Сорока
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2012
42012
Характеристика музикотерапії як допоміжної арт-терапевтичної технології для роботи з молодшими школярами
ОВ Сорока
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер…, 2012
42012
Категоріальне розмежування понять арт-терапія і арт-педагогіка
ОВ Сорока
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в…, 2013
32013
Monitoring of Corporate Culture Formation of Specialists of Social Institutions
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
22020
Можливості арт-терапії в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами
О Сорока
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 163-172, 2019
22019
The resilience approach in of socio-maladjusted supervisors rehabilitation
O Soroka, S Kalaur
Social work and education 6 (1), 61-69, 2019
22019
Діагностика професійного іміджу майбутніх фахівців соціальної сфери
С Ольга
Social Work and Education 2 (№ 2), pp. 64–71., 2016
22016
Зарубіжний досвід підготовки арт-терапевтів
ОВ Сорока
Видавництво УжНУ Говерла, 2015
22015
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій
ОВ Сорока
22015
Образотворче мистецтво й арт-терапія: порівняльний аналіз
О Сорока
Естетика і етика педагогічної дії, 144-155, 2012
22012
Арт-терапія як засіб корекції важковиховуваності молодших школярів–вихованців притулку для неповнолітніх
ОВ Сорока
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20