Підписатись
Olga Soroka (Olha Soroka, Ольга Вікторівна Сорока)
Olga Soroka (Olha Soroka, Ольга Вікторівна Сорока)
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій
ОВ Сорока
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
572016
Diagnostics of leadership qualities of specialists of" man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: Psychological and pedagogical approach
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
292019
Monitoring of corporate culture formation of specialists of social institutions
O Soroka, S Kalaur, A Balendr
232020
Exploring the leadership skills of pre-service social work students: Implications for social work education
N Horishna, H Slozanska, O Soroka, L Romanovska
Problems of Education in the 21st Century 77 (5), 598, 2019
202019
Модель функціональної компетентності керівника сучасного навчально-виховного закладу
ОВ Сорока
Вісник Черкаського університету.–Черкаси, 150-156, 2009
192009
Арт-терапія як фактор збагачення творчості вчителя початкової школи
ОВ Сорока
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 145-151, 2012
172012
Підготовка майбутнього вчителя до інтегративного використання образотворчого мистецтва в початковій школі
ОВ Сорока
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 04 «Теорія та методика професійної освіти …, 2001
172001
Арт-терапія: теорія і практика: навчально-методичний посібник
ОВ Сорока
Тернопіль: Астон, 2014
142014
Арт-терапія в соціальній сфері: курс лекцій
ОВ Сорока
Тернопіль: ТДПУ 86, 2008
122008
Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери засобами тренінгу
С Ольга
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету …, 2017
9*2017
Арт-терапевтична компетенція як складова професійної компетентності фахівців соціальної сфери
ОВ Сорока
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
92016
Музикотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами
О Сорока, Л Банкул
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
82013
Категоріальне розмежування понять «арт-терапія» і «арт-педагогіка»
О Сорока
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2013
72013
Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти
S Kalaur, O Soroka
Social work and education 7 (1), 124-134, 2020
62020
Можливості арт-терапії в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами
О Сорока
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 163-172, 2019
52019
Арт-терапія: до питання термінології
ОВ Сорока
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
52015
Образотворче мистецтво й арт-терапія: порівняльний аналіз
О Сорока
Естетика і етика педагогічної дії, 144-155, 2012
52012
Характеристика музикотерапії як допоміжної арт-терапевтичної технології для роботи з молодшими школярами
ОВ Сорока
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
52012
Адаптація студентів-першокурсників до вищого навчального закладу
ГВ Бойко, ІВ Ротарева
Персонал, 71, 2006
52006
Маркетингові дослідження: Навч. посібник—Львів: Львівська політехніка (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти),„
ЄВ Крикавський, НС Косар, ОБ Мних, ОА Сорока
Інтелект-Захід, 2004
52004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20