Дідковський Володимир Антонович; В.А. Дідковський; Дідковський В.А.; (VA Didkovskyi); В. Дідковський
Дідковський Володимир Антонович; В.А. Дідковський; Дідковський В.А.; (VA Didkovskyi); В. Дідковський
Національна академія внутрішніх справ
Verified email at naiau.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична підготовка працівників Національної поліції України
ВА Дідковський, ВВ Бондаренко, ОВ Кузенков
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019
222019
Fizychna pidhotovka pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy [Physical training of employees of the National Police of Ukraine]
VA Didkovskyi, VV Bondarenko, OV Kuzenkov
Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 2019
122019
Застосування навчально-тренувальних поєдинків у фізичній підготовці працівників міліції. Метод. рекомендації
Дідковський В.А.
112012
Сучасні підходи до професійно орієнтованої фізичної підготовки майбутніх офіцерів міліції
ВА Дідковський
Юридична психологія та педагогіка, 10, 2011
102011
Спеціальний засіб КПФ-02 (тонфа). Техніка і тактика застосування. Special means KPF-02 (tonfa). Technique and tactics of application
ВА Дідковський, ОВ Запорожанов, ОВ Кузенков
82011
Шляхи оптимізації професійно орієнтованої фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України
ВА Дідковський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 74-80, 0
8
Силове затримання неозброєного правопорушника: навч. посіб
ВА Дідковський, ОВ Кузенков
Київ: УкрДГРІ, 2014
72014
Специфіка фізичного навантаження в умовах службової діяльності працівників Національної поліції України
ВА Дідковський, КВ Плєва, ОВ Кузенков, ВВ Білик, ОА Арсененко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
62020
Техніка і тактика застосування спеціального засобу БР-С та підручних засобів при силовому затриманні правопорушника
ВА Дідковський
Метод. рек. К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008
62008
СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК КОМПОНЕНТ ОСВОЄННЯ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ОСНОВ САМОЗАХИСТУ
ВА Дідковський, МІ Матвієнко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2021
52021
Special physical training as a component of student youth mastering the basics of self-defense
V Didkovskyi
Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series …, 0
4
(2020)
VV Bondarenko, VA Didkovskyi, NY Khudiakova
Zarubizhnyi dosvid vyznachennia rivnia fizychnoi pidhotovlenosti …, 0
4
Zarubizhnyi dosvid vyznachennia rivnia fizychnoi pidhotovlenosti pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Tekst]: analit. оhliad.[Foreign experience in determining the level of …
VV Bondarenko, VA Didkovskyi, NY Khudiakova
analyst. Review. Kyiv: Nats. akad. vnutr. Sprav. Retrieved from http://elar …, 2020
32020
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
ВА Дідковський
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ У …, 2019
3*2019
Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС (матеріали для підготовки до державної атестації). Special physical training of police officers (materials for preparation for …
ВА Дідковський, ОВ Кузенков, СВ Буряк, ІМ Гриньов, ОА Арсененко, ...
22013
Сучасні вимоги до професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ та іноваційні шляхи їх реалізації
ВА Дідковський
Вища освіта України 2 (20), 78-83, 2010
2*2010
Підготовка до атестації здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» Preparation for attestation of Higher Education Applicants in the …
ВВ Бондаренко, СМ Решко, В Дідковський
12020
Рівні фізичної готовності майбутніх працівників міліції до професійної діяльності
ВА Дідковський
Юридична психологія та педагогіка, 227-234, 2013
12013
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ Розглянуто проблеми інновацій у сучасній …
ВА Дідковський
Юридична психологія та педагогіка 1 (11), 20-24, 2012
1*2012
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МІЛІЦІЇ Розкрито й проаналізовано основні критерії та показники професійно орієнтованої …
ВА Дідковський
Юридична психологія та педагогіка 2 (12), 47-54, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20