Follow
Лідія Бомко
Лідія Бомко
Білоцерківський національний аграрний університет, біолого-технологічний факультет, кафедра
Verified email at btsau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt on the Manganese balance in high-yielding cows during first 100-days lactation
V Bomko, Y Kropyvka, L Bomko, S Chernyuk, S Kropyvka, B Gutyj
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 420-425, 2018
462018
Годівля сільськогосподарських тварин: підручник
ВС Бомко, СП Бабенко, ОЮ Москалик
Київ:«Аграрна освіта, 2010
26*2010
Influence of mixed ligand complex of сobalt on its metabolism in the organism of highly productive cows
OV Smetanina, II Ibatulin, VS Bomko, LG Bomko, OA Kuzmenko
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 559-563, 2017
82017
Вплив ферменту целюлази на хімічний склад та біологічну цінність м’язів курчат-бройлерів
ЛГ Бомко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2014
82014
Вплив целюлази на якість м" яса курчат-бройлерів
ЛГ Бомко, СВ Мерзлов
Вінниця, 2011
62011
Оцінка нешкідливості та біологічної цінності м’яса курчат-бройлерів
ЛГ Бомко
Вісник Харківського нац. - технічного ун-ту сільського господарства імені П …, 2013
52013
Удосконалення складу поживного середовища для біотехнології одержання целюлаз
ВА Болоховська, ВВ Болоховський, АМ Благодір, СВ Мерзлов, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2010
52010
Обмін цинку, кобальту і селену у високопродуктивних корів в перші 100 днів лактації за згодовування їм змішанолігандних комплексів
ВС Бомко, ЮГ Кропивка, ЛГ Бомко
12020
ОБМЕН ЦИНКА У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ СМЕШАННО-ЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦИНКА, МАРГАНЦА И КОБАЛЬТА
ВС Бомко, ЮГ Кропивка, ЛГ Бомко
Біологія тварин 20 (2), 15-23, 2018
12018
Особливості формування і годівлі високопродуктивного стада корів
ВС Бомко, ВП Даниленко, СП Бабенко, ЛГ Бомко, ММ Сломчинський, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
2019
Обмін цинку у високопродуктивних корів за згодовування змішано-лігандних комплексів цинку, мангану і кобальту
ВС Бомко, ЮГ Кропивка, ЛГ Бомко
Біологія тварин, 15-23, 2018
2018
Вплив органічного підкислювача у складі комбікорму для покращення росту свиней
ЛГ Бомко
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018
2018
Екологічні аспекти обміну Мангану у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації за згодовування їм змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту
БВГ В.С. Бомко, Ю.Г. Кропивка, Л.Г. Бомко, С.В. Чернюк, С.Й. Кропивка
Ukrainian Journal of Ecology,, 420–425, 2018
2018
Вплив змішанолігандного комплексу кобальту на його обмін у організмі високопродуктивних корів
ОВ Сметаніна, ІІ Ібатулін, ВС Бомко, ЛГ Бомко, ОА Кузьменко
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 559-563, 2017
2017
Ефективність використання кормового целюлозолітичного ферменту за вирощування курчат-бройлерів
ЛГ Бомко
Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, 2017
2017
Эффективность использования ферментного препарата в кормлении цыплят-бройлеров
ЛГ БОМКО
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 79-82, 2015
2015
Продуктивность и биохимические показатели в печени цыплят-бройлеров при действии ферментного препарата
ЛГ БОМКО
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 142-145, 2015
2015
Ефективність використання ферментного препарату у годівлі курчат-бройлерів
ЛГ Бомко
Зб. наук. пр. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції …, 2015
2015
Продуктивність та біохімічні показники в печінці курчат-бройлерів за дії ферментного препарату
ЛГ Бомко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2015
2015
Влияние фермента целлюлазы на химический состав и биологическую ценность мышц цыплят-бройлеров
ЛГ БОМКО
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 24-27, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20