Тетяна Кочубей
Тетяна Кочубей
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
ТД Кочубей
Київ: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, 2002
102002
Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського: автореф. дис. ... к. пед. наук: 13.00.01
ТД Кочубей
Київ: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, 2001
102001
Філософія дитинства у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та сучасна філософія освіти: до постановки проблеми
ТД Кочубей
Вісник наукової лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа XXI століття», 32-39, 1999
101999
Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект
Т Кочубей, А Семенов
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 176-184, 2012
82012
Наукові підходи до вивчення емоційної стійкості як особистісної лідерської якості
ТД Кочубей, АА Семенов
Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини 1, 117-125, 2013
42013
Україна і Канада: до проблеми підготовки майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти
Т Кочубей
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2012
42012
Творчість І. Гізеля в оцінці українських істориків педагогіки
ТД Кочубей
Історико-педагогічний альманах, 41-46, 2007
32007
Духовно-моральний розвиток особистості в дитинстві
ТД Кочубей
Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 182-186, 2005
3*2005
Характеристика провідних принципів формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
ТД Кочубей, НП Кравчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2016
22016
Історіографія дослідження проблеми розвитку української педагогічної думки другої половини XVII–ХVIII століття
T Kochubei
Pedagogical Discourse, 361-367, 2013
22013
Українська педагогічна думка другої половини XVII–XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень: монографія
ТД Кочубей
Умань: ПП Жовтий О.О., 2012
22012
Михаил Ломоносов и Киево-Могилянская академия: точки пересечения
ТД Кочубей
Отечественная и зарубежная педагогика, 123-132, 2011
22011
Развитие украинской педагогической мысли во второй половине XVII ст.: Иоаникий Галятовский
ТД Кочубей
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2010
22010
Розвиток освіти на українських землях у II пол. XVII – кінця XVIII ст.
ТД Кочубей
Історико-педагогічний альманах, 38-47, 2007
2*2007
Україна і Польща у форматі освітніх проблем
ТД Кочубей
Пам’ять століть, 32–36, 2006
22006
Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського
Т Кочубей
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 105–112, 2006
22006
Проблема періодизації дитинства у людинознавчих науках та її вплив на процес навчання і виховання
ТД Кочубей
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 163-171, 2002
22002
Василь Сухомлинський: гуманістичні та демократичні тенденції педагогіки ХХІ століття
ТД Кочубей
Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: методол. семінар (22 …, 2000
22000
Вісник Черкаського університету
ЮВ Афоніна, Л Базиль, А Белень, ОМ Бєляк, АМ Богуш, ЛВ Будяк, ...
2
Історіографічний аналіз становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти
Т Кочубей, А Коваленко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 365-372, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20