Follow
Піскун Альона Валеріївна
Піскун Альона Валеріївна
Одеський національний економічний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Теоретичний аспект управління витратами підприємства
АВ Піскун
Університет митної справи та фінансів, 2021
122021
Авторегресійний аналіз іноземних інвестицій в Україну
ТВ Погорєлова, АВ Піскун
Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців.–Науки: економіка …, 2010
52010
Економічна сутність фінансового результату підприємства
А Піскун
Наукові перспективи (Naukově perspektivi), 2023
42023
Історія національних рахунків
АВ Піскун
Економіка. Фінанси. Право. Проблемні питання, коментарі та поради.–Київ, 64-66, 2014
42014
Заощадження і фактори які їх визначають
АВ Піскун
Економічні студії: Науково-практичний економічний журнал, 01, 2014
32014
Прийняття управлінських рішень: методи та моделі: монографія
ІО Кузнецова, ОС Балабаш, ЮВ Карпенко, ІА Сокуренко
За заг. ред. ІО Кузнецової. Харків: Діса плюс, 2022
22022
Особливості диференціації заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу
КІ Тарасова, АВ Піскун
Молодий вчений, 537-542, 2019
22019
Національний дохід за теорією Адама Сміта
АВ Піскун
Крымский экономический вестник, 128-130, 2014
22014
Статистичне оцінювання процесів споживання та заощадження
АВ Піскун
Формування ринкових відносин в Україні, 148, 2013
22013
Можливості застосування штучного інтелекту в менеджменті
А Піскун, М Сєров
Наукові інновації та передові технології, 2023
12023
Комплексний статистичний аналіз національних заощаджень України
ОГ Милашко, АВ Піскун
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2015.–Вип 15, 161-164, 2015
12015
Аналіз секторального розподілу валового заощадження в Україні
АВ Піскун
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 145-149, 2014
12014
Факторная модель национальных сбережений Украины
АВ Пискун
новая Экономика, 230, 2014
12014
Аналіз покриття іноземних інвестицій в Україну заощадженнями населення
АВ Піскун
Регіональна економіка та управління. Науково-практичний журнал.–Донецьк: ГО …, 2014
12014
Розвиток теорії споживання та заощадження після Кейнса
АВ Піскун
12013
Перші спроби розрахунку національного доходу в Англії
АВ Піскун
Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года, 89-92, 2013
12013
Статистичний аналіз заощаджень нефінансових корпорацій України
АВ Піскун
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 0
1
ДІАГНОСТИКА ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ PEST-АНАЛІЗУ
А Піскун
Наукові перспективи (Naukově perspektivi), 2024
2024
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
АВ Піскун
Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та, 119, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20