Гресько НІ
Гресько НІ
Асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Changes of colon angioarchitectonics under conditions of 2-4-week opioid effect in the experiment
H N. I.
Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herald, 43-48, 2017
72017
Мікроструктурні зміни стінки ободової кишки за умов тривалого впливу опіоїду в експерименті
ЮЯ Кривко, НІ Гресько
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 111-114, 2017
12017
Ультраструктурна перебудова стінки ободової кишки за хронічного впливу опіоїду (Налбуфіну) в експерименті
ЮЯ Кривко, НІ Гресько
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 29-33, 2017
12017
Структурна перебудова стінки товстої кишки за впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ
НІ Гресько
Вісник проблем біології і медицини, 58-61, 2016
12016
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОЦИТІВ ОБОДОВОЇ КИШКИ ЗА ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
НІ Гресько, ХА Кирик, АМ Бекесевич
Development of science: trends, innovations problems and prospects 17, 118, 2021
2021
ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АЗОТОВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВВЕДЕННІ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДОЗ НАЛБУФІНУ
ІВ Вільхова, ЛР Матешук-Вацеба, ОВ Канцер, МВ Подолюк, ...
Вісник медичних і біологічних досліджень, 54-61, 2021
2021
Морфологічна характеристика ланок гемомікроциркуляторного русла за тривалого впливу опіоїду в експерименті
ГН І.
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 6 (172…, 2018
2018
МІКРОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СТІНКИ ОБОДОВОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
YY Kryvko, NI Hresko
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 16 (1), 111-114, 2017
2017
Тестові завдання для поточного контролю початкового рівня знань студентів медичного факультету з дисципліни Анатомія людини
ЛР Матешук-Вацеба, ІВ Вільхова, АМ Бекесевич, НІ Гресько, ОМ Мота, ...
Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 2017
2017
Тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів медичного факультету з дисципліни Анатомія людини
ЛР Матешук-Вацеба, ІВ Вільхова, АМ Бекесевич, НІ Гресько, ...
Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 2017
2017
Якісно-кількісні зміни ланок гемомікроциркуляторного русла білої речовини кінцевого мозку у результаті 4-тижневого вливу налбуфіну в експерименті
ЛР Матешук-Вацеба, АВ Зінько, ІВ Вільхова, НІ Гресько, АМ Бекесевич
Морфологічна характеристика ланок гемомікроциркуляторного русла за умов тривалого впливу опіоїду в експерименті
НІ Гресько
Natural and Technical Sciences, 37, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12