Мельник Тетяна, Melnyk Tetiana
Мельник Тетяна, Melnyk Tetiana
доцент кафедри українcької мови Тернопільського державного
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Процеси унормування лексики української мови у 20-30 рр. ХХ століття
ТП Мельник
Тернопіль, 2010
72010
Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря
КЛ Бурда, ІЯ Заліпська, ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ...
Медична освіта, 2011
52011
Лексичні дублети у Російсько-українському словнику 1924-33 рр.
Т Мельник
Культура слова, 2011
22011
Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю
ЛП Шеремета, ТП Мельник
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2017
12017
Лінгвістичні праці О. Синявського в історії стандартизації лексичного та граматичного рівнів мовної системи
Т Мельник
Друкується за поданням Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського…, 2013
12013
Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків
АМ Пришляк, ВІ Зевако, КЛ Стефанишин
Медична освіта, 2012
12012
Професійна мовна підготовка студентів-іноземців у медичних закладах вищої освіти
ТП Мельник
2020
Інтерактивні методи у викладанні української мови як іноземної
ТП Мельник
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
ТЕРИТОРІАЛЬНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА У СЛОВНИКАХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
ТП Мельник
Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки…, 2019
2019
Іншомовна комунікативна компетентність як складова лінгвістичної компетентності студентів-іноземців вищих навчальних закладів
ОІ Новіцька, ТП Мельник
Вестник педагогики: наука и практика, 53-55, 2019
2019
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
ТП Мельник, АМ Пришляк, ТВ Саварин, КЛ Бурда, ВЯ Юкало, ...
Medical education, 2015
2015
ПРОГНОЗУВАННЯ НОМІНАЛЬНОГО ТА РЕАЛЬНОГО ВВП УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Т Мельник, М Савлук, К Тертична
НАУКОВИЙ В І С Н И К, 24, 2015
2015
Проблема унормування української літературної мови в мовознавчому доробку Івана Огієнка
ТП Мельник
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Історична та філологічна, 273-277, 2015
2015
opnakelrmnplrbmm “rjpЇmq| jnЇ kPŠepŠrpmnЇ lnbh b lnbngmb) nlr dnpnajr PbmncPJmj
ТП Мельник
IVAN OHIENKO, 273, 2015
2015
Формування реєстрів загальномовних словників у першій третині ХХ століття
Т Мельник
Культура слова, 41-46, 2015
2015
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ЛП Шеремета
ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ, 46, 2014
2014
Формування культуромовних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
ТП Мельник
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
2014
Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників
ВІ Зевако, АМ Пришляк, ВЯ Юкало
Медична освіта, 52-54, 2014
2014
Засади уніфікації лексики сучасної української літературної мови в працях Василя Сімовича
Т Мельник
Культура слова, 2012
2012
Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20–30 РР. ХХ століття
Т Мельник
Мовознавчий вісник, 292-295, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20