Follow
Мельник Тетяна, Melnyk Tetiana
Мельник Тетяна, Melnyk Tetiana
доцент кафедри українcької мови Тернопільського державного
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Процеси унормування лексики української мови у 20-30 рр. ХХ століття
ТП Мельник
Тернопіль, 2010
82010
Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря
КЛ Бурда, ІЯ Заліпська, ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ...
Медична освіта, 2011
62011
Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю
ЛП Шеремета, ТП Мельник
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2017
42017
Лексичні дублети у Російсько-українському словнику 1924-33 рр.
Т Мельник
Культура слова, 2011
32011
Формування професійно зорієнтованих комунікативних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної
ТП Мельник
Медична освіта, 75-78, 2019
22019
Лінгвістичні праці О. Синявського в історії стандартизації лексичного та граматичного рівнів мовної системи
Т Мельник
Друкується за поданням Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського…, 2013
12013
Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків
АМ Пришляк, ВІ Зевако, КЛ Стефанишин
Медична освіта, 2012
12012
Погляди Олекси Синявського на шляхи формування літературних стандартів
Т Мельник
Культура слова, 2010
12010
АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРЕКЛАДНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ 20–30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі Російсько-українського словника 1924–1933 років)
Т Мельник
Філологічний часопис, 67-71, 2021
2021
Використання мультимедійних презентацій для підвищення ефективності вивчення української мови як іноземної в умовах дистанційного навчання
ТП Мельник
Тайп, 2021
2021
Практичні аспекти використання ділової гри в підготовці іноземних студентів медичних ЗВО до україськомовної комунікації
ТП Мельник
Говерла, 2021
2021
Професійна мовна підготовка студентів-іноземців у медичних закладах вищої освіти
ТП Мельник
2020
Інтерактивні методи у викладанні української мови як іноземної
ТП Мельник
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО МАРКЕТИНГУ ЗАКЛАДІВ ФІТНЕС-ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
ІА КРУПЕННА, ТП МЕЛЬНИК
Рекомендовано до друку науково-технічною радою Хмельницького національного…, 2020
2020
Особистісно орієнтований підхід у мовній підготовці іноземних громадян
ТП Мельник
Петровський ОМ, 235, 2020
2020
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬО-ОБЛІКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
ВО Озеран, ТП Мельник
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Хмельницького кооперативного…, 2019
2019
Іншомовна комунікативна компетентність як складова лінгвістичної компетентності студентів-іноземців вищих навчальних закладів
ОІ Новіцька, ТП Мельник
Вестник педагогики: наука и практика, 53-55, 2019
2019
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
ТП Мельник, АМ Пришляк, ТВ Саварин, КЛ Бурда, ВЯ Юкало, ...
Medical education, 2015
2015
ПРОГНОЗУВАННЯ НОМІНАЛЬНОГО ТА РЕАЛЬНОГО ВВП УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Т Мельник, М Савлук, К Тертична
НАУКОВИЙ В І С Н И К, 24, 2015
2015
Проблема унормування української літературної мови в мовознавчому доробку Івана Огієнка
ТП Мельник
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта, 273-277, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20