Володимир Вадимович Давиденко
Володимир Вадимович Давиденко
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соцiальний дiалог в контекстi взаємодiї громадянського суспiльства i держави
ВВ Давиденко
82008
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб
МГ Луцький, ВМ Марченко, ВВ Давиденко, ОВ Кам’янецька
К.: Сузір’я, 2007‐484 с, 0
8
Організаційно-економічний механізм консалтингового забезпечення підприємств
ВВ Давиденко
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2005
72005
Межі впливу держави на економічні відносини
ВВ Давиденко
Часопис Київського університету права, 16-21, 2002
52002
Реінжиніринг бізнес-процесів–шлях до становлення вітчизняних підприємств [Електронний ресурс]
ВВ Давиденко
Проблеми системного підходу в економіці.–К.: НАУ, 2011
42011
Формування та впровадження консалтингового забезпечення підприємств
ВВ Давиденко
Проблеми науки, 32-37, 2006
42006
ІНТЕГРАЦІЯ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
В Давиденко
БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, 202-203, 2020
12020
Використання привентивного антикризового управління в діяльності підприємств
ВВ Давиденко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
12019
Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку сучасної економіки
ВВ Давиденко, ІА Якимець
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 123-132, 2017
12017
Типи позаквартирних приміщень та ступені доцільності їх розміщення в структурі житлового будинку і прибудинковій території
ВВ Давиденко
Містобудування та територіальне планування, 134-139, 2013
12013
Удосконалення експортно-імпортних операцій підприємства в умовах кризи
ВВ Давиденко, ОА Зубарєва
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (13), 0
1
Передумови розвитку «когнітивної економіки» в Україні
ВВ Давиденко, КО Бояринова
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (9), 0
1
Становлення інклюзивної освіти як чинник формування соціальної держави: нормативно-правове забезпечення
ВВ Давиденко
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2017
2017
Использование превентивного антикризисного управления в деятельности предприятий
ВВ Давиденко
Економічний вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2016
2016
СЕКТОРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ВВ Давиденко, Б Іванкевич-Рак
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 2016
2016
Антиципативний підхід при реінжиніринговому управлінні підприємством
ВВ Давиденко
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 2016
2016
Основи бізнесу
ВВ Давиденко, МО Кравченко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
ВС Тарянік, ВВ Давиденко
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 514-518, 2015
2015
АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 3-го етапу «Діагностика потенційних змін зовнішнього і внутрішнього середовища та їх вплив на ефективність діяльності підприємств авіаційної галузі …
ВО Новак, ОВ Ільєнко, ТВ Кузнєцова, ГС Гуріна, ВВ Давиденко, ...
НАУ, 2014
2014
COURSE TRAINING PROGRAM on" Strategic Management"
VV Davydenko, NV Otlivanska
НАУ, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20