Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Kharkiv National Agrarian University named after V. V Dokuchayev
Verified email at knau.kharkov.ua
TitleCited byYear
Методика викладання у вищій школі
ВМ Нагаєв
Київ. Центр навчальної літератури, 2006
2782006
Аудит: організація і методика
МФ Огійчук
Навч. посібник для вузів/МФ Огійчук, ІТ Новіков, ІІ Рагуліна. К.: Алерта, 2010
1302010
Формирование адаптивных реакций растений на действие абиотических стрессоров
ЮЄ Колупаев, ЮВ Карпец
Основа, 2010
1292010
Проектування інноваційних педагогічних систем у сучасному освітньому просторі: монографія
ВВ Докучаєва
Луганськ: Альма-матер 304, 2005
1172005
Інноваційний менеджмент.
ЛІ Михайлова, ОІ Гуторов, СГ Турчіна, ІО Шарко
Київ. Центр учбової літератури., 2015
1092015
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник
МФ Огійчук
К.: Алерта 1042, 53, 2011
1052011
Теоретико-методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем
ВВ Докучаєва
Луганськ 481, 4, 2007
992007
Активные формы кислорода в растениях при действии стрессоров: образование и возможные функции
ЮЄ Колупаєв
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаева, 2007
922007
Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері:[монографія]
ОВ Ульянченко
ВВ Докучаєва: моногр./ОВ Ульянченко, 2006
922006
Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів
ОВ Ульянченко
Харків: Гриф 580, 2002
922002
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
802006
Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): підручник
МО Бєсєдін, ВМ Нагаєв
К.: Центр навчальної літератури, 2005
782005
Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація
ОВ Олійник
ДАСОА, 2009
712009
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві в умовах циклічності його розвитку
ОВ Олійник
К.: Центр навчальної літератури 288, 2006
702006
Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів: навч.-метод. посіб.
ГА Дмитренко, ВВ Олійник, ОЛ Ануфрієва
К.: УІПКККО, 1996
701996
Селекция и семеноводство подсолнечника (Helianthus annuus L.)
ВВ Кириченко, МА Бобро, БВ Дзюбецкий, ВС Голик
642005
Стресові реакції рослин (молекулярно-клітинний рівень)
ЮЄ Колупаєв
Харків: ХДУ, 2001
642001
Математична статистика: Навчальний посібник
ВК Горкавий, ВВ Ярова
К.: Професіонал 384, 2004
622004
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування:[монографія]
ОВ Ульянченко
Х.: Віровець АП «Апостроф, 2011
592011
Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика.
ОІ Гуторов
Харків," Едема"., 2010
512010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20