Александр Мережко
Александр Мережко
Киевский национальный лингвистический университет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Введение в философию международного права. Гносеология международного права
АА Мережко
К.: Юстиниан, 15, 2002
542002
Наука международного частного права: история и современность
АА Мережко
К.: Таксон, 2006
512006
Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія
ОО Мережко
К.: Таксон 344, 9, 2002
512002
Договор в частном праве
АА Мережко
К.: Юстиниан, 34, 2003
462003
Договор в частном праве
АА Мережко
К.: Юстиниан, 34, 2003
462003
История международно-правовых учений
АА Мережко
К.: Таксон, 2006
432006
Транснациональное торговое право (lex mercatoria)
АА Мережко
К.: Таксон 463, 2002
382002
Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права
ОО Мережко
К.: Юстиниан, 9, 2010
362010
Lex mercatoria: теория и принципы транснационального торгового права
АА Мережко
К.: Таксон 416, 1999
341999
Юридическая герменевтика и методология права
АА Мережко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2003
322003
Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві
МІ Неліп, ОО Мережко
Naukova dumka, 1998
221998
Юридическая семиотика и юридическая герменевтика
А Мережко
Юридическая практика, 218, 2002
192002
Психологическая теория международного права (публичного и частного)[Электронный ресурс]: Моногр.
А Мережко
182012
Наука политики международного права: истоки и перспективы
АА Мережко
К.: Юстиниан 144, 5, 2009
182009
Співвідношення міжнародного і національного права
О Мережко
Юридичний журнал, 82-88, 2009
162009
Поняття та сутність міжнародного права/Олександр Мережко
О Мережко
Юридичний журнал, 2008
142008
Конвенция о запрещении использования кибервойны в глобальной информационной сети информационных и вычислительных ресурсов (Интернете)
АА Мережко
Електронний ресурс] Режим доступуhttp://www. politik. org. ua/vid …, 2012
132012
Crimea’s annexation by Russia–Contradictions of the new Russian doctrine of international law
O Merezhko
ZaöRV/HJIL 75, 167-194, 2015
122015
Коллизионное право США
АА Мережко
Юстиниан, 2003
122003
Диалектика права
АА Мережко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2004
92004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20