Аліна Артьомова
Аліна Артьомова
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз зміни переліку високотехнологічних продуктів та визначення особливостей високотехнологічних галузей України
ДО Турко, ІВ Дронова-Вартанян, АВ Артьомова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 51–63, 2010
182010
Процедура оцінювання ресурсного потенціалу підприємства
АВ Артьомова, ІВ Артьомов
Системи обробки інформації, 165-170, 2016
142016
Аналiз змiни перелiку високотехнологiчних продуктiв та визначення особливостей високотехнологiчних галузей України
ДО Турко, IВ Дронова-Вартанян, АВ Артьомова
Економiка та управлiння пiдприємствами машинобудiвної галузi: проблеми …, 2010
72010
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ФАКТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Безпарточний М.Г., Артьомова А.В.
Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці», 211-217, 2018
62018
Методика оценивания затрат при производстве продукции
АВ Артемова, МА Грищенко, ДВ Лисняк
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 6-10, 2014
62014
Protsedura otsiniuvannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Procedure for evaluating the enterprise resource potential]
AV Artomova, IV Artomov
Systemy obrobky informatsii—Information Processing Systems 7 (144), 165-170, 2016
42016
Процедура оцiнювання ресурсного потенцiалу пiдприємства/.
АВ Артьомова, IВ Артьомов
32016
Protsedura otsiniuvannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva
AV Artyomova, IV Artyomov
The procedure for assessing the resource potential of an enterprise …, 2016
32016
Совершенствование методики оценивания конкурентоспособности сетевого торгового предприятия
АВ Артёмова, ИА Чумак, МА Грищенко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 85–92, 2014
32014
Solving optimization problems in the development of computer technology: studies guide
AV Artemova, AA Kolokolov, VI Potapov
OmSTU Press, 2012
32012
Метод расчета оптимальной надежности испытаний при выпуске качественной продукции
В.М. Вартанян, А.В. Артемова
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, С. 279–291., 2010
32010
Виробнича функція та її роль в аналізі діяльності автоматизованого підприємства
АВ Артемова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2007
32007
Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі
АВ Артьомова, ВМ Ланчинська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 2017
22017
Metodika otsenivaniya zatrat pri proizvodstve produktsii [Methods of estimating the costs in the production process]
AV Artemova, MA Grishchenko, DV Lisnyak
22014
Совершенствование методики оценивания конкурентоспособности предприятия за счет процедуры определения оптимального количества факторов оценивания, с учетом необходимого порядка …
АВ Артемова, ВА Приходько
Бизнес Информ, 2018
12018
ІННОВАЦІЇ В МАРКЕТИНГУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ
АВ Артьомова, ЛВ Гальченко
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ …, 2020
2020
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ З УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
A Artyomova, Y Kuznetsova
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 14, 2020
2020
THE TRADE BALANCE OF GERMANY IN THE SKILLED CRISIS AND POST-CRISIS DEVELOPMENT OF WORLD ECONOMY
АВ Артьомова
TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC REFORMS, 13-19, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
НС МОМОТ
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних, 444, 2019
2019
СЕКЦІЯ 13 ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
С УКРАЇНИ
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних, 419, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20