Артьомова Аліна Вадимівна (Артёмова Алина)
Артьомова Аліна Вадимівна (Артёмова Алина)
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" (Национальный аэрокосмический
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз зміни переліку високотехнологічних продуктів та визначення особливостей високотехнологічних галузей України
ДО Турко, ІВ Дронова-Вартанян, АВ Артьомова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 51–63, 2010
182010
Процедура оцінювання ресурсного потенціалу підприємства
АВ Артьомова, ІВ Артьомов
Системи обробки інформації, 165-170, 2016
122016
Аналiз змiни перелiку високотехнологiчних продуктiв та визначення особливостей високотехнологiчних галузей України
ДО Турко, IВ Дронова-Вартанян, АВ Артьомова
Економiка та управлiння пiдприємствами машинобудiвної галузi: проблеми …, 2010
62010
Методика оценивания затрат при производстве продукции
АВ Артемова, МА Грищенко, ДВ Лисняк
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 6-10, 2014
52014
Protsedura otsiniuvannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva
AV Artyomova, IV Artyomov
The procedure for assessing the resource potential of an enterprise …, 2016
32016
Solving optimization problems in the development of computer technology: studies guide
AV Artemova, AA Kolokolov, VI Potapov
OmSTU Press, 2012
32012
Метод расчета оптимальной надежности испытаний при выпуске качественной продукции
АВА В.М. Вартанян
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, С. 279–291., 2010
32010
Виробнича функція та її роль в аналізі діяльності автоматизованого підприємства
АВ Артемова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2007
32007
Совершенствование методики оценивания конкурентоспособности предприятия за счет процедуры определения оптимального количества факторов оценивания, с учетом необходимого порядка …
ПВА Артемова А. В.
Бізнес-інформ, 156-162, 2018
2*2018
Процедура оцiнювання ресурсного потенцiалу пiдприємства/.
АВ Артьомова, IВ Артьомов
22016
Metodika otsenivaniya zatrat pri proizvodstve produktsii [Methods of estimating the costs in the production process]
AV Artemova, MA Grishchenko, DV Lisnyak
22014
Совершенствование методики оценивания конкурентоспособности сетевого торгового предприятия
АВ Артёмова, ИА Чумак, МА Грищенко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 85–92, 2014
22014
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ФАКТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ААВ Безпарточний М.Г.
Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці», 211-217, 2018
12018
Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі
АВ Артьомова, ВМ Ланчинська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 2017
12017
THE TRADE BALANCE OF GERMANY IN THE SKILLED CRISIS AND POST-CRISIS DEVELOPMENT OF WORLD ECONOMY
АВ Артьомова
TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC REFORMS, 13-19, 2019
2019
Особливості торгового балансу Німеччини в умовах кризового і посткризового розвитку світової економіки
АВ Артьомова, МС Малкіна
Часопис економічних реформ, 13-19, 2019
2019
Повышение конкурентоспособности организации ООО «Информ-Центр»
АВ Артемова
38.03. 02 Менеджмент, 2018
2018
НЕЗ'ЯСОВАНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛІВ
AV Artyomova, RS Prikhodko
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 4, 2018
2018
ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
АН Пазий, АВ Артёмова
М34 Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Економічне …, 2017
2017
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, КАК ЧАСТНОГО ВИДА МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ
ДВ Бабич, АВ Артёмова
М34 Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Економічне …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20