Ірина Ясенова
Ірина Ясенова
Підтверджена електронна адреса в it.nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математична модель технології формування навчального плану відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ІС Ясенова
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 2007
92007
Методи та моделі інформаційної технології управління навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі
ІС Ясенова
спец. 05.13. 06 “Інформаційні технології”/Ірина Сергіївна Ясенова, 2008
42008
Метод розрахунку структурно-логічних схем
ІС Ясенова
Східно-Європейський журнал передових технологій, 50, 2011
32011
Метод визначення величини змістовно-логічної взаємозалежності модулів дисциплін в структурно-логічних схемах підготовки
ІС Ясенова
Системи обробки інформації, 230-233, 2011
22011
Автоматизоване управління навчальним процесом у ВНЗ
ІС Ясенова
ПОЛІТ-2008: VІІІ Міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених: зб. тез.–К …, 2008
22008
Технологія формування інформаційного ресурсу систем управління навчальним процесом на базі моделей несилової взаємодії
ЮМ Тесля, ІС Ясенова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (3), 76-78, 2008
22008
Аспекти побудови структурно-логічної схеми дисциплін засобами Primavera Project Planner Enterprise (P3e)
ІС Ясенова
Современные информационные технологи в экономике и управлении предпирятиями …, 2007
22007
Доцільність використання засобів управління проектами в управлінні навчальним процесом
ІС Ясенова
Управління проектами у розвитку суспільства: IV Міжнар. конф.: тези доп.–К …, 2007
22007
Методика розрахунку структурно-логічних схем
ІС Ясенова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 56-58, 2011
12011
Технологія створення інформаційно-керуючої системи супроводження експлуатації авіаційної техніки
ВІ Чепіженко, ІС Ясенова
Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації, 199-206, 2010
12010
Інформаційний ресурс системи управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі
ІС Ясенова
Системи обробки інформації, 171-173, 2008
12008
Задача планування навчання
ІС Ясенова, ОА Авраменко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 35-38, 2011
2011
The task of planning studies
ІС Ясенова, ОА Авраменко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (3 (51)), 35-38, 2011
2011
Перетворення моделей документів у редокументуванні програмного забезпечення
ОА Авраменко, ІС Ясенова
НТУ" ХПІ", 2011
2011
Інформаційна система супроводження експлуатації авіаційної техніки
ІС Ясенова
Моделювання та інформаційні технології, 2011
2011
Calculation procedure of structured-logical scheme
ІС Ясенова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (2 (50)), 56-58, 2011
2011
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СИСТЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
СЛ Крывый, НП Дарчук, ИС Ясенова, АЛ Головина, АС Соляр
ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ШТАТНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДР ТА НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЮМ Тесля, ІС Ясенова, ОМ Климиша, НЮ Тесля
ТЕСТуВАННЯ БАЗ ДАНИХ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ
ІС ЯСЕНОВА
Управління комунікаціями проекту
ІС Ясенова, АВ Підгорна
Авіа–2011: Матеріали ХIII Міжнародної науково-технічної конференції. Київ …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20