Подписаться
Михайло Крупка
Михайло Крупка
Професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Львівського
Подтвержден адрес электронной почты в домене econom.lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України
МІ Крупка
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана …, 2001
6992001
Державне регулювання економіки
І Михасюк, А Мельник, М Крупка, З Залога
Львів: Українські технології, 1999
4331999
Основи економічної теорії: Підручник
МІ Крупка, ПІ Островерх, СК Реверчук
К.: Атіка 344, 2001
812001
Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної сфери
МІ Крупка
Фінанси України 4, 77-84, 2001
422001
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ
М Крупка
Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя Економiчна, 16-34, 2009
402009
Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні
МІ Крупка, НБ Демчишак
Фінанси України, 26-37, 2012
352012
Державне регулювання економіки/за ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України ІР Михасюка
І Михасюк, А Мельник, М Крупка, З Залога
Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів:«Українські технології, 1999
301999
Тенденції та проблеми формування ринку кредитних послуг в Україні
М Крупка, О Скаско
Вісник національного банку України, 31-33, 2007
282007
Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні
МІ Крупка, ЛБ Євтух
Фінанси України, 43-57, 2007
262007
Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України
МІ Крупка, НБ Демчишак
Фінанси України, 22-32, 2011
232011
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, К ТЕГОРІЇ, СУТНІСТЬ
С Мошенський
Наука молода, 166-171, 2008
222008
Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації
М Крупка, В Дорош
Формування ринкової економіки в Україні.–2009.–Вип 19, 62-72, 2009
212009
Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи
МІ Крупка, ВМ Кміть, РЮ Мисливська
Науковий вісник НЛТУ України 26 (2), 217-224, 2016
192016
Банківські операції
МІ Крупка
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011
192011
Фінансові методи активної соціальної політики
МІ Крупка
Фінанси України, 3-13, 2002
182002
Фінансово-економічні аспекти розвитку малого підприємства в Україні
МІ Крупка
Фінанси України, 72-78, 1998
181998
Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія
МІ Крупка, ДВ Ванькович, НБ Демчишак, МІ Кульчицький
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011
172011
Пріоритети зміцнення економічної безпеки в освітній та науковій сфері України
МІ Крупка, ІО Ревак
Проблеми і перспективи економіки та управління, 55-62, 2015
122015
Організаційно-правове забезпечення фінансування інноваційного розвитку економіки України
МІ Крупка, КО Ільїна
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
122008
Стратегія управління процесом кредитування реального сектору економіки
МІ Крупка, ОІ Скаско
Фінанси України, 108-112, 2003
112003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20