Kozlova Alla, Алла Козлова
Kozlova Alla, Алла Козлова
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Підтверджена електронна адреса в maup.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна модель розвитку економіки України: міжнародні пріорітети
АІ Козлова
Видавництво Львівської політехніки, 2012
272012
Проблеми формування інвестиційного ресурсу
АІ Козлова
Формування ринкових відносин в Україні, 24, 2003
102003
Ітерація інституційної детермінанти розвитку підприємств альтернативної енергетики
АІ Козлова, ММ Климчук
Наукові праці МАУП, 147-153., 2014
72014
ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
АІ Козлова
Ефективна економіка, 2014
52014
Етапи формування стратегій інноваційного розвитку в країнах ЄС
АІ Козлова
Бізнес Інформ, 82-85, 2013
42013
Інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни
АІ Козлова
Теоретичні та прикладні питання економіки, 380-385, 2012
32012
Економічна історія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
АІ Козлова
К.: ДП «ВІид дім «Персонал, 2009
32009
Прогнозні сценарії інтернаціоналізації інноваційного розвитку в умовах глобалізації
ОЛ Каніщенко, АІ Козлова
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 21-30, 2014
12014
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
АІ Козлова
Ефективна економіка, 2014
12014
Економічна теорія [Текст] : [навч. посіб.]
ВБ Захожай, ОЮ Єрмаков, НА Малиш, ОП Тищенко, ГМ Филюк, ...
2016
Технологические Императивы Влияния Глобализации На Международный Аграрный Сектор Экономики
А Козлова
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
2014
Рівні інтернаціоналізації інноваційного розвитку в системі інтенсифікації міжнародної діяльності
АІ Козлова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
2013
РІВНІ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
АІ Козлова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 119-121, 2013
2013
Формування міжнародної маркетингової стратегії підприємства в умовах глобалізації
АІ Козлова, НМ Козлова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
2012
Економічна історія: Навчальний посібник
АІ Козлова
ДП "Видавничий дім "Персонал", 2009
2009
Підходи до оцінювання інноваційної діяльності підприємств промисловості
АІ Козлова
Збірник Економічне зростання України. Стратегічні напрями і тактичні заходи …, 2008
2008
Методологічні аспекти аналізу і прогнозування основних товарних ринків
АІ Козлова, ММ Якубовський
Державне регулювання економіки України : методологія, напрями, тенденції і …, 2005
2005
Інноваційний розвиток секторів промисловості: рейтингова оцінка
АІ Козлова, ММ Якубовський
Державне регулювання економіки України : методологія, напрями, тенденції і …, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18