Андрій Драчук | Andriy Drachuk
Андрій Драчук | Andriy Drachuk
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оптимiзацiя фiзичного виховання студентiв вищих закладiв освiти гуманiтарного профiлю
АI Драчук
322001
Стан здоров'я студенток вищих навчальних закладів гуманітарного профілю
В Романенко, А Драчук
ЛДІФК, 2004
142004
Социально-психологический портрет учащейся молодежи Украины и ее здоровье
ВА Леонова, АС Куц, АИ Драчук
Здоровье и физические упражнения: сб. сат.–Тюмень: ТГУ, 108-112, 2000
142000
Порівняльна характерстика показників фізичного стану студентів 1-4 курсів ВНЗ України
А Драчук, В Романенко, С Гудима
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 76-83, 2014
102014
Особисті селянські господарства у формуванні кооперативних організацій
ЛЙ Войнича
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
5*2010
Оптимiзацiя фiзичного виховання студентiв вищих навчальних закладiв гуманiтарного профiлю
АI Драчук
52001
Результати диспанзеризації кобил гуцульської породи
АР Щербатий, ЛГ Слівінська, АО Драчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
42010
Працевлаштування випускників університету
МП Драч, БІ Галух, МП Чепига, АО Драчук
ЛНУВМ та Б Тім. СЗ Гжицького «Світ університету, 215, 2011
32011
Особливості психологічної підготовки в умовах спортивної діяльності на сучасному етапі
В Штифурак, В Штыфурак, А Драчук, А Драчук
22017
До питання оцінки фахово-педагогічної майстерності викладача
МП Чепига, АО Драчук, ВЛ Галяс
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
22013
Показники метаболічного профілю крові корів господарств Тернопільської області
АО Драчук, ЛГ Слівінська, МГ Личук, СК Демидюк, АР Щербатий, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Мінеральний гомеостаз крові корів за остеодистрофії
ВЛ Федорович, АО Драчук, СК Демидюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Пути повышения физической подготовленности студенческой молодежи
АИ Драчук, НС Свирщук
Здоровье для всех, 2013
12013
Проблеми і перспективи працевлаштування молоді відповідно до нової редакції закону Про зайнятість населення
БІ Галух, МП Драч, МП Чепига, АО Драчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Стан еритроцитопоезу та обмін феруму за умов комплексного лікування телят, хворих гіпопластичною анемією
ЛГ Слівінська, МГ Личук, АО Драчук, ІК Жуковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
ПАТОГЕНЕЗ, УДОСКОНАЛЕНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ
БМ Терлецький, АМ Стадник, СК Демидюк, АО Драчук, ВГ Парій
ПРОФЕСОР ВАЦЛАВ МОРАЧЕВСЬКИЙ–ВЧЕНИЙ, ГРОМАДЯНИН (до 140-ї річниці від …, 2007
12007
Теоретичний аналіз психофізіологічних якостей студентів ЗВО
Л Сікорська, Л Сикорская, А Драчук, А Драчук
ТОВ «Планер», 2017
2017
Стан обміну речовин у кобил в останній місяць жеребності
А Shcherbatyy, L Slivinska, A Drachuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
2015
Шаги к качественному образованию врачей ветеринарной медицины
МП Чепига, АА Драчук, ВЛ Галяс, ИЯ Мазур
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
Кроки до якісної освіти лікарів ветеринарної медицини
МП Чепига, АО Драчук, ВЛ Галяс, ІЯ Мазур
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20