Надія Петрівна Бабій
Надія Петрівна Бабій
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Подтвержден адрес электронной почты в домене pu.if.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Організація костьольного простору в бароковій архітектурі Українського Прикарпаття
Н Бабій
Народознавчі зошити, 312-319, 2011
32011
Традиції бароко в культурі українського Прикарпаття
НП Бабій
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 99-102, 2010
22010
Проблемні питання методики навчання рукописного шрифту студентів з лівою ведучою рукою
НП Бабій
Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр., – 138 с. – С. 9-15., 2015
12015
Іконографічні джерела до вивчення музики бароко на теренах Івано-Франківщин
НП Бабій
Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр., – 140 с. – С. 99-1, 2015
12015
Художня культура доби бароко в католицьких пам’ятках Івано-Франківської області). [Текст] : Автореф. дис. канд. мист. : 26.00.01
НП Бабій
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014
1*2014
Творчість Бернарда Меретина на Прикарпатті
NP Babiy
Мистецтвознавчі записки, 187-194, 2010
12010
Сучасне визначення «Розумного міста»
Д Антонюк, Н Бабій, Б Годованець, В Марусяк
Матеріали Ⅶ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2019
2019
ВЗАЄМИНИ ТРАДИЦІЙНОГО І ПОСТМОДЕРНОГО У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 80—90-х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ
Н БАБІЙ
2019
Альтернативний музей міста в умовах інформаційного суспільства: Івано-Франківський досвід
НП Бабій
Питання культурології, 109-123, 2019
2019
Громадський простір. Визначення та способи реалізації в реаліях сучасного міста (на прикладі Івано-Франківська)
Н Бабій
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
Проблемные вопросы методики обучения рукописному шрифту студентов с левой ведущей рукой
НП Бабій
Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств, 9-14, 2015
2015
Иконографические источники к изучению музыки барокко на территории Ивано-Франковской области Украины
НП Бабій
Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств, 99-103, 2015
2015
Первые въездные ворота Станиславова в свете исторических и архитектурных источников
НП Бабій
Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств, 59-63, 2015
2015
СIVITAS DEI – CIVITAS HOMINUM – визуализация пространства «идеального» города (по исследованиям западноукраинских областей)
НП Бабий
// Визуальная коммуникация в социокультурной динамике: сб. науч. ст., – 566 …, 2015
2015
Перші брами Станіславова у світлі історичних та архітектурних джерел
НП Бабій
Вісник ХДАДМ, - С. 59, 2015
2015
Станіславівський спадок Дмитра Яблонського в архіві Зеновія Соколовського
НП Бабій
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр …, 2015
2015
Акварелі Д. Яблонського у збірці Зеновія Соколовського
НП Бабій
Пам’ятки України: історія та культура, – С. 60–63., 2013
2013
Абрашкевічус Галина–кандидат культурології, заступник директора КРВУЗ “Школастудія при КАРДТ ім. М. Горького”. Бабій Надія–викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв …
Л Боднарчук, Р Галуйко, С Ганаба, А Гергун, В Гриценко, І Грищенко, ...
Тетяна Уварова МеНтАльНІСть: КУльтУрОлОгІчНИй АСПеКт, 375, 2012
2012
Довбуш і Бешт у бароковій культурі Прикарпаття
Н Бабій
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
2012
Культова архітектура в бароковій культурі Івано-Франківщини. Історіографія та джерельна база дослідження
NP Babiy
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 158-163, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20