Надія Петрівна Бабій
Надія Петрівна Бабій
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Подтвержден адрес электронной почты в домене pu.if.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація костьольного простору в бароковій архітектурі Українського Прикарпаття
Н Бабій
Народознавчі зошити, 312-319, 2011
32011
Акварелі Д. Яблонського у збірці Зеновія Соколовського
НП Бабій
Пам’ятки України: історія та культура, – С. 60–63., 2013
22013
Традиції бароко в культурі українського Прикарпаття
НП Бабій
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 99-102, 2010
22010
Проблемні питання методики навчання рукописного шрифту студентів з лівою ведучою рукою
НП Бабій
Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр., – 138 с. – С. 9-15., 2015
12015
Іконографічні джерела до вивчення музики бароко на теренах Івано-Франківщин
НП Бабій
Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр., – 140 с. – С. 99-1, 2015
12015
Художня культура доби бароко в католицьких пам’ятках Івано-Франківської області). [Текст] : Автореф. дис. канд. мист. : 26.00.01
НП Бабій
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014
12014
Творчість Бернарда Меретина на Прикарпатті
NP Babiy
Мистецтвознавчі записки, 187-194, 2010
12010
Пам" ті Небесної Сотні
ЛЯ Семчук, НП Бабій
ПНУ ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ, 2020
2020
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЧАСОПИСИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: ВІД ВИДАННЯ «UNDERGROUND» ДО АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПРЕСИ
НП Бабій
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДУМКА, 2020
2020
Сучасне визначення «Розумного міста»
Д Антонюк, Н Бабій, Б Годованець, В Марусяк
Матеріали Ⅶ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2019
2019
Руйнація власних гуманістичних ідеалів прикарпатських «академіків» між тоталітарними режимами та повернення із забуття наприкінці ХХ ст.
НП Бабій
Warszawa–Iwano-Frankiwsk 2019, 2019
2019
Системи візуальних комунікацій як інструмент трансформацій міського простору (на матеріалах міста Івано-Франківськ)
НП БАБІЙ, СМ ЧУЧУК
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
«Імпреза» як каталізатор культурно-мистецьких процесів в Україні 90-х років ХХ сторіччя
НП Бабій
Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра культурології та …, 2019
2019
ВЗАЄМИНИ ТРАДИЦІЙНОГО І ПОСТМОДЕРНОГО У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 80—90-х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ
НП БАБІЙ
Національна академія наук України та Інститут народознавства НАН України, 2019
2019
Альтернативний музей міста в умовах інформаційного суспільства: Івано-Франківський досвід.
НП Бабій
2019
Drzwi i bramy Stanisławowa z XIX i początku XX wieku. Stan zachowania i proces restaurowania zabytków na początku XXI wieku
НП БАБІЙ, БІ ГУБАЛЬ
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2018
2018
Громадський простір. Визначення та способи реалізації в реаліях сучасного міста (на прикладі Івано-Франківська)
Н Бабій
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
Проблемные вопросы методики обучения рукописному шрифту студентов с левой ведущей рукой
НП Бабій
Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств, 9-14, 2015
2015
Иконографические источники к изучению музыки барокко на территории Ивано-Франковской области Украины
НП Бабій
Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств, 99-103, 2015
2015
Первые въездные ворота Станиславова в свете исторических и архитектурных источников
НП Бабій
Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств, 59-63, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20