Follow
Оксана Тулай Oksana Tulai
Оксана Тулай Oksana Tulai
д-р екон. наук, професор, ЗУНУ (WUNU)
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бюджетна система України
СІ Юрій, ЙМ Бескид
К.: НІОС, 49, 2000
266*2000
Місцеві фінанси: підручник
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2006
151*2006
Місцеві фінанси: навч. посіб.
ОП Кириленко
Тернопіль: Астон 140, 2004
1252004
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
482007
Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність
О Тулай
Тернопіль : ТНЕУ, 2016
362016
Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public finances and sustainable human development: conceptual dominant and …
OI Tulai
Ternopil: TNEU [in Ukrainian], 2016
232016
Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України
ОІ Тулай
Проблемы экономики, 132-139, 2016
172016
Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку
О Тулай, О Кириленко
Фінанси України, С. 42-54, 2014
17*2014
Лізинг в Україні: минуле і перспективи
О Васильчишин, О Тулай
ТДЕУ, 2006
172006
Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров'я в умовах трансформаційної економічної системи
ОІ Тулай
дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Тулай Оксана Іванівна ; Тернопільська …, 2005
152005
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
142013
Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development
L Kozarezenko, YM Petrushenko, O Tulai
Sumy State University, 2018
132018
Тенденції формування доходів місцевих бюджетів
ОІ Тулай, ММ Тріпак
Світ фінансів, 91-100, 2017
132017
Медичне страхування в системі фінансування охорони здоров’я
О Тулай
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 136-147, 2009
122009
Проблеми та перспективи державного фінансування системи охорони здоров’я в Україні
О Тулай
112016
The impact of decentralization on the financial support of regional development
O Tulai, Y Petrushenko, G Jozef, S Iryna, P Oksana
Investment Management and Financial Innovations, Volume 16, Issue 4, 2019, 2019
102019
Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку
ОІ Тулай
Академічний огляд, 13–23-13–23, 2015
102015
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко
Тернопіль: ТНЕУ, "Економічна думка", 2008
102008
Determinant effects of political and economic factors on country risk: An evidence from the EU countries
J Glova, W Bernatik, O Tulai
Montenegrin Journal of Economics, 2020
92020
Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як необхідна умова сталого людського розвитку
ОІ Тулай
Актуальні проблеми економіки, 200, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20